Stærk vækst for TDC

Telekoncernen TDC har haft et godt andet kvartal, både når det gælder omsætning og indtjening, viser selskabets kvartalstal, der blev fremlagt torsdag.

Omsætningen steg med godt seks procent til 10,8 mia. kr. i forhold til samme kvartal året før. Resultat før afskrivninger steg med 10 procent til 3,1 mia. kr.

- Det er en vækst, som er drevet af en stærk fremgang på mobil- og bredbåndsområdet, siger Henning Dyremose, koncernchef i TDC.

På det danske mobilmarked er konkurrencen fortsat hård med lavere priser end året før. For TDC mere end opvejes dette af markant vækst i mængden af trafik.

Udviklingen får TDC til at opjustere forventningen til årets omsætning og resultat før afskrivninger med 200 mio. kr., mens forventningen til årets resultat øges med 50 mio. kr.

For halvåret er der tale om en omsætning på 21 mia. kr., svarende til en vækst på 4,5 procent. Resultatet før afskrivninger er steget med knap 10 procent til mere end 5,8 mia. kr.

- Væksten i nettoomsætning i andet kvartal på 6,2 procent er en signifikant fremgang, siger Henning Dyremose.

Han peger på, at fremgang inden for bredbånd og mobiltelefoni mere end opvejer en nedgang inden for den traditionelle telefoni.

- Vi er glade for, at vi kan præstere en tocifret vækst i resultat før afskrivninger. I særdeleshed er det tilfredsstillende med den høje vækst i den danske mobilforretning, men det er værd at notere sig, at der er fremgang i alle forretningsenheder, siger Henning Dyremose.

Fastnetforretningen TDC Totalløsninger fik i andet kvartal et svagt fald i omsætning, men fremgang på adsl-området trækker i den rigtige retning. Her er omsætningen nemlig gået i vejret med 20 procent i andet kvartal i forhold til samme periode året før. Indtjeningen er endog øget i fastnetdelen, som fortsat er noget af en pengemaskine for TDC. Således har man i kvartalet høstet et overskud på ca. 1,5 mia. kr. før afskrivninger på fastnetdelen.

I den danske del af mobilforretningen øgedes salget i andet kvartal med knap syv procent i forhold til året før. Der er en vækst i omsætning fra teletrafik på 17 procent, men fald på 19 procent i omsætningen fra abonnementer og 36 procent i salget af mobiltelefoner. Driftsomkostningerne faldt, så indtjeningen før afskrivninger gik 34 procent frem til et overskud på 548 mio. kr. Købet af Telmore i første kvartal har bidraget til de bedre tal.

I det tyske selskab Talkline er omsætningen øget kraftigt, men indtjeningen faldende på grund af øget udgifter til at tiltrække kunder til mobilforretningen.

TDC's schweiziske selskab øgede i kvartalet sin omsætning med godt seks procent via vækst inden for mobiltelefoni og internet. Indtjening før afskrivninger steg med knap otte procent til 605 mio. kr.

TDC-koncernen har øget sit kundetal til 13,2 mio. kunder. Antallet af kunder i Danmark er dog stort set uændret i forhold til første kvartal.

Selskabet har reduceret den rentebærende gæld, så den ved udgangen af andet kvartal udgjorde 20,1 mia. kr. mod 34 mia. kr. samme tid året før. Årsagen er primært frasalg af belgiske Belgacom.

/ritzau/