Pensionsselskaber har sortlistede investeringer for milliarder

Opgørelse viser, at 42 pensionsmilliarder er placeret i virksomheder, som mindst ét selskab har sortlistet.

København. Over 42 milliarder kroner har danske pensionsselskaber investeret i virksomheder, som et eller flere af selskaberne anser for så kontroversielle, at de har sat dem på den sorte liste og dermed ikke vil investere i dem.

Det viser Dagbladet Informations gennemgang af de 17 største danske pensionsselskabers aktieinvesteringer.

Investeringerne kan være et problem, mener Helle Munk Ravnborg, der er forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke.

- Der er en risiko for, at de investeringer gør skade enten på miljø, mennesker eller på hele samfundet ved for eksempel at understøtte korrupt adfærd. Det er bekymrende, siger hun.

At en virksomhed står på et pensionsselskabs sorte liste kan enten skyldes adfærd i forbindelse med krænkelser af rettigheder, eller at virksomheden beskæftiger sig med produkter som kul, våben eller tobak.

De kontroversielle investeringer udgør 6,41 procent af de aktieinvesteringer på 657 milliarder kroner, som Information har undersøgt.

De laveste andele af kontroversielle investeringer har ATP og Topdanmark, mens PensionDanmark og JØP ifølge Informations undersøgelse har den højeste andel.

Undersøgelsen er baseret på aktielister og eksklusionslister, som pensionsselskaberne har offentliggjort eller udleveret til Information i perioden oktober 2018 til februar 2019.

Derfor kan der være aktier, som siden er blevet købt eller solgt, ligesom det ikke kan udelukkes, at nogle virksomheder ikke længere er involveret i de kontroversielle aktiviteter, der oprindeligt førte til udelukkelse.

Pensams investeringsdirektør, Claus Jørgensen, peger på, at Pensam er i en kritisk dialog med flere af de selskaber, der er sortlistet af andre pensionsselskaber.

Han kalder det "urealistisk", at selskaberne skulle have enslydende eksklusionslister.

- Når det er sagt, så vil vi bruge jeres materiale til at gennemgå, om der skulle være selskaber, som vi har overset i vores screening, og vurdere, om vi skal tilføje selskaber til vores negativliste, siger han.

Information har forelagt resultaterne i undersøgelsen for alle de 17 danske pensionsselskaber.

Adspurgt hvorfor de har investeringer i virksomheder, som andre pensionsselskaber har ekskluderet, svarer de typisk, at de foretrækker at gå i dialog med virksomhederne for at få ændret en problematisk adfærd frem for at sortliste dem.

Derudover er der forskellige opfattelser af, hvad der er uetisk at investere i.

Nogle pensionsselskaber finder det eksempelvis uetisk at investere i tobak, mens andre fremhæver, at det er et lovligt produkt, som skaber arbejdspladser i udviklingslande.

/ritzau/