Optimisme hos globale topledere

Troen på et opsving vokser hos verdens topledere, viser ny undersøgelse, som blev præsenteret ved åbningen af World Economic Forums årsmøde i Davos.

Deltagerne i World Economic Forum har stadig økonomisk oprydning foran sig, men i forbindelse med åbningen af årsmødet i den lille by Davos i Schweiz viser PwCs toplederundersøgelse, at optimismen vokser. Fold sammen
Læs mere

DAVOS: »Topledere er mere optimistiske og skifter gradvist fokus fra overlevelse til vækst.«

Sådan lyder et af de første afsnit i revi­sionsgiganten PwCs spritnye udgave af »Global CEO Survey«, som tirsdag aften blev præsenteret ved åbningen af World Economic Forums årsmøde i Davos.

Over for et internationalt presseopbud og med TV-transmission til store dele af verden slog Dennis M. Nally fra PwC tonen an for det årlige power-træf i Schweiz. Efter kriseårene i kølvandet på finanskrisen er der udsigt til et omslag.

»Den globale økonomiske genopretning er fortsat skrøbelig, men det umiddelbare pres mindskes,« fastslår Dennis M. Nally, og af samme grund har årets udgave af »Global CEO Survey« fået den optimistiske overskrift: »Fit for the future – Capitalising on global trends«.

Rundspørgen hos de globale topchefer viser bl.a.:

- At flere end fire ud af ti adspurgte topledere tror på, at økonomien vil udvikle sig bedre i 2014 end i 2013. Det er dobbelt så mange som sidste år.

- At kun syv procent af de globale topledere forventer en forværring af den globale økonomi. Til sammenligning var det næsten hver tredje topleder i sidste års undersøgelse.

»Toplederne er så småt begyndt at genvinde troen på vækst,« siger Mogens Nør­gaard Mogensen, seniorpartner og adm. direktør i PwC i Danmark.

Undersøgelsen afslører store regionale forskelle. Mens blot en fjerdedel af top­lederne i Central- og Østeuropa tror, at den globale økonomi er i bedring, gælder det halvdelen af ​​de adspurgte ledere i Vesteuropa og Mellemøsten.

»Det har været nogle hårde år i Europa, men de fleste er nået til den konklusion, at det vender nu,« siger Mogens Nørgaard Mogensen og fortsætter:

»Når det er sagt, er der mange topledere i hele verden, som fortsat er meget nervøse for, hvordan verdens gældsplagede regeringer vil tackle deres skyhøje underskud, uden at det kommer til at hæmme væksten.«

Blandt de globale topledere bekymrer 71 procent sig om, hvad politikerne vil gøre for at reducere underskuddet på statsfinanserne. Til sammenligning var tallet 61 procent i 2013. I Danmark er mere end halvdelen af topcheferne – 53 procent – bekymret for, hvordan gæld og budgetunderskud vil udvikle sig.

Derudover har de globale topledere noteret sig, at de nye, globale kraftcentre ikke trækker lige så stærkt som tidligere.

»De globale topledere erkender, at det fortsat er en udfordring at skabe vedvarende vækst i økonomien her efter krisen – ikke mindst på grund af den aftagende vækst i de nye markeder,« siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Ud over at kortlægge ledernes tro på fremtiden sætter undersøgelsen spot på tre vigtige tendenser – i form af hurtige teknologiske fremskridt, demografiske forandringer og forskydninger i den økonomiske magt.

»Nøglen til fremtidig succes handler om at vende disse globale tendenser til egen fordel,« siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Ifølge PwC-undersøgelsen koncentrerer de globale topledere sig især om fire strategier.

- Toplederne vil fastholde og udbygge deres position på eksisterende markeder.

Næsten en tredjedel har fokus på mulighederne for vækst i de lande, hvor de gør forretninger, mens kun 14 procent vil ind på nye geografiske markeder. Mange vil i højere grad end sidste år satse på USA. ​​Tyskland og Storbritannien vurderes samtidig som mere lovende end flere BRIK-lande. Ud over BRIK-landene peger toplederne på Indonesien, Mexico, Tyrkiet, Thailand og Vietnam som interessante lande med vækstpotentiale i de kommende år.

- Toplederne arbejder på at finde de rigtige talenter.

Undersøgelsen viser, at halvdelen af toplederne både globalt og i Danmark vil ansætte flere folk i de næste 12 måneder. 63 procent er bekymret for, om de kan finde medarbejdere med de rigtige kvalifikationer.

- Toplederne holder skarpt fokus på forbrugere, som agerer på forskellige måder i forskellige markeder. Virksomheder bliver i stigende grad nødt til at imødekomme behovene hos mere forskelligartede og krævende kundesegmenter i markeder, hvor konkurrencen stiger – og det punkt er mange virksomheder endnu ikke gearet til, viser undersøgelsen.

- Toplederne har fokus på at forbedre driftseffektiviteten. 76 procent af de adspurgte har reduceret deres omkostninger i de seneste 12 måneder, mens 64 procent af de globale ledere og 71 procent af de danske topledere har planer om at fortsætte effektiviseringen af driften i de næste 12 måneder.