Nye spilleregler for Nationalbanken og boligmarkedet

Realkredit Det kan have store konsekvenser for boligejerne, hvis Nationalbanken sætter renten op for at forsvare kronen. Det havde det ikke for blot få år siden.

Læs mere
Fold sammen
NYHEDSANALYSE

For blot få år siden var der ikke så meget at rafle om, hvis man var boligejer. Priserne steg og faldt, men der var ikke de store muligheder for at omlægge lånene.

I dag har konverteringer udviklet sig til en ny folkesport. Der bliver divideret, ganget og lagt sammen på lommeregneren for at finde ud af, hvorvidt man som boligejer skal omlægge lånet - og skal der i givet faldt optages et afdragsfrit eller et almindeligt rentetilpasningslån?

Boligejernes overvejelser og store passion for omlægninger bliver også vurderet i Nationalbanken. Ikke forstået sådan, at nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen selv pønser på et afdragsfrit lån - men fordi de mange boligejere med de nye boliglån risikerer at komme ud i økonomiske problemer, hvis Nationalbanken ellers passer sit arbejde.Et enigt Folketing har pålagt Nationalbanken, at den skal sørge for, at kronen ikke får lov til at flyde frit i forhold til euroen.

Fastkurspolitikken har været en grundsten i den økonomiske politik, lige siden Poul Schlüter blev statsminister første gang i 1982. Og fastkurspolitikken har været afgørende for den store tillid, som udlandet i mange år har haft til dansk økonomi.

Derfor skal kronens kurs over for euroen uden tøven forsvares.

Et middel hertil er renten, som Nationalbanken da også ved flere lejligheder har demonstreret sin vilje til at bruge.

Problemet for Nationalbanken - og dermed politikerne på Christiansborg - er imidlertid, at det kan komme til at gøre ondt for alvor, hvis Nationalbanken bruger rentevåbenet.

Bliver den korte rente sat op, fordi kronen kommer under pres på det forkerte tidspunkt, vil boligejere med rentetilpasningslån risikere at også deres rente og dermed ydelsen på boligen bliver sat i vejret.Dermed har spillereglerne for Bodil Nyboe Andersen, Nationalbanken og politikerne ændret sig væsentligt på få år.

Ændringen bliver bedst illustreret ved at gå tilbage til et pressemøde i Wien i 1998.

Det var i forbindelse med et EU-topmøde, at der blev forhandlet en aftale på plads mellem Nationalbanken og Den Europæiske Centralbank (ECB), der med aftalen lovede at støtte kronen, hvis den kom i modvind på de internationale valutamarkeder.

På pressemødet understregede Bodil Nyboe Andersen, at Nationalbanken ikke ville tøve med at bruge rentevåbenet, såfremt det skulle vise sig at være nødvendigt:

»I modsætning til flere andre lande bliver de danske boliglån stort set udelukkende finansieret via langvarige lån, hvor rentesatsen ligger fast. Det betyder, at effekten af en dansk rentestigning kun har begrænsede privatøkonomiske effekter. Og derfor agter vi at bruge rentevåbenet, hvis det er nødvendigt,« lød det fra Bodil Nyboe Andersen.Nationalbankdirektøren havde ganske ret - dengang. I 1998 hørte det absolut til undtagelsen, at en bolig ikke blev finansieret via et traditionelt fastforrentet lån.

I 1998 var således under 20 mia. kr. af de danske boliglån rentetilpasningslån, men de nyeste tal viser, at omkring 275 mia. kr. af den samlede obligationsmasse er variable lån - et tal, som kun vil stige yderligere de kommende år, fordi der blandt de nyudbetalte i øjeblikket er ca. 70 pct. variable lån.Med andre ord er det et fundamentalt anderledes boligmarked, som Bodil Nyboe Andersen og politikerne skal forholde sig til, når Nationalbanken på et tidspunkt igen bliver tvunget til at bruge rentevåbenet for at forsvare kronen.

Bodil Nyboe Andersen er normalt en yderst venlig person, men det kan regulært gøre hende vred, hvis nogen hævder, at hun advarer mod rentilpasningslån.

Hendes pointe er udelukkende, at de mange nye lån ikke vil forhindre Nationalbanken i at bruge renten, hvis det er nødvendigt.

Dermed er forsvaret af den danske krone ikke længere en mere abstrakt, nationaløkonomisk størrelse - men derimod et forhold, som kan komme til at berøre hundredtusindvis af danske boligejere.