Nye regler for aktie-analytikere

Danske Bank må inden længe ikke lave en analyse af Bryggerigruppen uden at skrive, at banken ejer små 10 pct. af selskabet, og Nordea kommer i sine analyser af for eksempel RTX Telecom til at oplyse, at 8,9 pct. af aktierne er i bankens ejerskab.

Det er een af konsekvenserne, når et nyt EU-direktiv om finansielle analyser bliver implementeret i dansk lovgivning.

Hidtil har analytikerne arbejdet efter et fælles kodeks for branchen, men snart vil der være specifikke regler på området, meddeler Finanstilsynet.

Frem over skal det for eksempel tydeligt fremgå af analysen, hvad der er fakta, og hvad der er analytikerens egen vurdering. Der kommer også et lovkrav om at oplyse, hvilke metoder der er benyttet i forbindelse med udarbejdelsen af analysen, hvilke oplysninger, der er lagt til grund for den, samt hvem kilderne til disse oplysninger er.

Et vigtigt område i det nye regelsæt bliver integriteten for såvel analytikeren som den finansvirksomhed, han arbejder i. Forhold der af den ene eller anden grund kan tænkes at kunne påvirke analysens konklusioner, skal derfor være kendt af personen, som læser analysen. Er et selskab ved at udvide sin aktiekapital, og har bedt en bestemt bank stå for det praktiske, skal bankens interesse i selskabet fremgå af dens analyse, ligesom andre forhold, der kan have betydning skal fremgå.

De nye regler stiller ikke blot krav til banker og andre selskaber, som offentliggør aktieanalyser, men også til den enkelte analytiker. Der er dog taget hensyn til analytikerens privatliv, så ejer han for eksempel aktier i det selskab, han dækker, skal det kun oplyses, hvis beholdningen har en vis størrelse.

RB-Børsen