Ny plan mod tomme ejendomme på Vestegnen

Borgmestrene i otte af Hovedstadsregionens vestegnskommuner sukker. De må afvise lejere og købere til ellers tomme erhvervsejendomme på grund af firkantede regler og det såkaldte stationsnærhedsprincip. Men hjælpen er lige om hjørnet - Regionplan 2005.

Ny plan mod tomme ejendomme på Vestegnen - 1
»Alle er enige i, at princippet er fornuftigt i forhold til den kollektive trafik. Men princippet må ikke være så stift, at det virker bindende, snærende og umuligt i forhold til erhvervsudviklingen og behovet for at revitalisere de ældre forstæder,« fastslår kontorchef Kirsten Vintersborg fra Landsplanafdelingen under Miljøministeriet. Foto: Mogens Ladegaard
Læs mere
Fold sammen
Rødovres borgmester, Erik Nielsen (S), har mere end én gang oplevet, at hans kommune er gået glip af omsætning og arbejdspladser på grund af nogle firkantede regler.

Han har helt konkret stået med en virksomhed, der gerne ville have lov til at flytte til hans kommune. Og ikke nok med det. Virksomheden havde sågar fundet en egnet erhvervsejendom, som med lidt arbejde kunne ændres til et passende nyt domicil.

Alligevel er resultatet blevet et beklageligt nej. Kommunen har mistet de nye arbejdspladser, og virksomheden har måttet se sig om efter en ny egnet erhvervsejendom.

»Helt konkret stod vi med en revisorvirksomhed med 50 ansatte, der gerne ville have placeret sig i en ejendom, der tidligere havde været anvendt til typografisk virksomhed. Men vi kunne ikke opnå tilladelse til at anvende ejendommen til kontor,« forklarer borgmester Erik Nielsen.

Alt sammen fordi Rødovre som alle andre kommuner i hovedstadsområdet skal overholde det såkaldte »stationsnærhedsprincip« i den eksisterende regionplan. Princippet fastslår, at der kun må placeres »passagertunge aktiviteter« inden for en radius af én kilometer fra nærmeste station. Så er det frem med passeren, og går regnestykket ikke op - er der ingen nåde.

»Stationsnærhedsprincippet har været et velkendt problem i mange år. Det har simpelthen stået i vejen for den nødvendige revitalisering af kommunerne på Vestegnen. Hvis man ikke kan omdanne gamle industriområder til nye kontorområder, vil områderne forslumme. Problemerne kan ikke løses, uden at man laver om på stationsnærhedsprincippet,« mener borgmesteren.

Den gode nyhed er, at der er håb forude.

Ændringer undervejs
Stationsnærhedsprincippet har hidtil været stramt håndhævet - først af Københavns Amt og den tidligere miljøminister Svend Auken siden af Hovedstadens Udviklingsråd (HUR).

Men nu er det under opblødning.

Vestegnens borgmestre presser på. Den nye miljøminister, Hans Chr. Schmidt (V), er lydhør. Og politikerne i HUR skal vedtage en ny regionplan allerede næste år.

HUR har allerede fremlagt et forslag til et regionplantillæg, der løsner op for de mest åbenbare urimeligheder ved en stram håndhævelse af stationsnærhedsprincippet.

Men de afgørende ændringer skal finde sted som en del af Regionplan 2005. Der er her, de snærende bånd skal løsnes. Det er her, Vestegnens kommuner skal få det nye redskab, der gør det muligt for dem at puste nyt liv til en række lidende erhvervsområder, hvor tomme ejendomme uden for den eftertragtede énkilometer-zone i praksis er umulige at udleje eller sælge.

12 års udvikling
Når HUR næste sommer vedtager en ny regionplan, afstikker den rammerne omkring de næste 12 års udvikling i hovedstadsområdet. HUR har allerede samlet input og ideer fra borgere, erhvervsliv og organisationer. Materialet fungerer som grundlag for det videre arbejde.

Regionplan 2005 ventes som nævnt at byde på yderligere modernisering/liberalisering af stationsnærhedsprincippet. Det kan f.eks. betyde, at en tom gammel produktionsbygning vil kunne omdannes til kontor eller bolig - også uden for den eksisterende zone.

Omvendt skal regionplanen også sikre, at den kollektive trafik i hovedstadsområdet hænger sammen. Derfor vil det formentlig stadig være et overordnet mål for planlægningen, at bolig- og erhvervsudvikling skal koncentreres om de kollektive trafikknudepunkter.

Løsningen er, at man holder fast i stationsnærhedsprincippet, men samtidig tager hensyn til lokale forhold, der gør det muligt at placere erhvervsaktiviteter måske 1,5 eller 2 km fra en station. På den måde kan cirkelen omkring en station komme til at ligne en amøbe.

Derfor taler politikerne om »amøbe-princippet«, som der er bred politisk enighed om at gennemføre - bl.a. via det allerede udsendte forslag til et regionplantillæg.

En anden mulighed for mere fleksibilitet kunne være at koble trafikforsyningen og benyttelsen af byen bedre sammen i det hele taget - også uden for de stationsnære områder.

Mange stærke kræfter trækker nu i den samme retning for at få en løsning, der kan skabe ny erhvervsudvikling i de trængte områder - og som samtidig sikrer fortsat gode muligheder for de mange virksomheder på Vestegnen, som det i forvejen går godt.

Knudepunkt
Otte borgmestre på Vestegnen har taget initiativ til skabelsen af Erhvervsknudepunkt for Hovedstadens Vestegn - i erkendelse af, at Vestegnens kommuner uden skelen til borgmesterens partifarve har de samme problemer at kæmpe mod.

Det er borgmestrene i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk kommuner, der har skabt erhvervsknudepunktet i samarbejde med Københavns Amt og Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn.

Borgmestrene havde i foråret 2003 et møde med miljøministeren, som på det tidspunkt var ved at forberede en ny såkaldt landsplanredegørelse. Redegørelsen skal nu følges op i form af en række dialogprojekter, som har til formål at udtænke nye visioner og omsætte dem til planlægning.

I Hovedstadsregionen er der sat gang i tre sådanne dialogprojekter. Et af dem er »Dialogprojekt Revitalisering af Hovedstadens Vestegn«. Et projekt, hvor kommunerne på Vestegnen samarbejder med Landsplanafdelingen under Miljøministeriet, HUR, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Trafikministeriet.

Med så mange kokke kunne man frygte, at det ville ende med fordærvet mad. Men ifølge de involverede kommuner har myndighederne vist stor forståelse for Vestegnens ønsker. Det betyder dog ikke, at stationsnærhedsprincippet skal afskaffes i 2005.

»Alle er enige i, at princippet er fornuftigt i forhold til den kollektive trafik. Men princippet må ikke være så stift, at det virker bindende, snærende og umuligt i forhold til erhvervsudviklingen og behovet for at revitalisere de ældre forstæder,« fastslår kontorchef Kirsten Vintersborg fra Landsplanafdelingen under Miljøministeriet.

Samlet effekt
»Der skal skelnes mellem stort og småt i de her sager. Det afgørende er, at vi samlet set får en bedre effekt, så vejene ikke sander til i trafik. Det er god fornuft, at store regionale arbejdspladser placeres ved de bedst betjente stationer. Det betyder flere passagerer i den kollektive trafik og mindre trængsel på vejene i myldretiden. Men lokaliseringsprincippet er blevet omsat i stive administrative regler, som i en række tilfælde har forhindret en fornuftig lokal udvikling.«

Kirsten Vintersborg henviser i øvrigt til, at stationsnærhedsprincippet ikke er et dansk fænomen. Det praktiseres i mange europæiske storbyer - endog med stor succes.

I Danmark var således det den borgerlige firkløverregering, der indførte princippet i Hovedstadsregionen midt i 1980erne for at sikre en bedre udnyttelse af de offentlige investeringer i veje og kollektiv trafik.

Dialogprojektet på Vestegnen skal belyse den rolle, som de berørte kommuner kan og skal spille for udviklingen af hele Hovedstadsregionen. Vestegnen spiller en vigtig rolle i hovedstadens arbejdsliv med 220.000 daglige pendlere ind og ud af vestegnskommunerne.

Til salg, til salg
En del af dialogprojektet går ud på at identificere og analysere problemstillingerne i 16 udvalgte erhvervsområder på Vestegnen - med fokus på kvaliteter og mangler.

Med borgmester Erik Nielsen bag rattet kører vi en tur ud til et af de udvalgte områder ved Nyholms Allé, hvor den ene tidligere industribygning efter den anden nu står tom - med store »til salg«-skilte som den dominerende udsmykning.

Erik Nielsen understreger, at områder som dette ikke tegner et retvisende billede af den generelle erhvervsudvikling på Vestegnen. Mange steder går det nemlig ganske forrygende, og problemerne er knyttet til enkelte, isolerede, typisk ældre erhvervsområder som her.

Større målgruppe
»Hvis det lykkes os at få moderniseret stationsnærhedsprincippet via Regionplan 2005, vil det helt sikkert medføre, at vi får et bredere udvalg af købere til de tomme ejendomme. Om det vil føre til stigende priser på ejendommene, ved jeg ikke, men det bliver helt sikkert lettere at få skabt ny liv i de tomme ejendomme,« mener Rødovres borgmester.

Samme holdning har en af de dominerende erhvervsejendomsmæglere i området, Andresen Erhverv, hvis indehaver, Jeanette Andresen, ser forventningsfuldt frem til en ny regionplan.

»Det ville da være dejligt med større fleksibilitet. Det er klart, at hvis ejendommene i området kan anvendes til flere formål, så bliver vores målgruppe også større. Vi har i lighed med kommunen oplevet at stå med kunder, som vi har måttet afvise på grund af stationsnærhedsprincippet. Det er et problem i flere kommuner,« siger statsautoriseret ejendomsmægler Jeanette Andresen.