Lånene sikrer væksten

Risikovillig. Virksomheden Hinke arbejder med at lånefinansiere sine investeringer og ville ikke være vokset så meget uden at stifte gæld.

Tau Steffensen, indehaver af den sjællandske eletronikvirksomhed Hinke, kender om nogen til de muligheder, der ligger i at finansiere investeringer med lånte penge. Han har brugt gæld som vækstværktøj, siden han overtog Hinke i 2002, og kunne aldrig have drevet virksomheden frem til dens nuværende status uden lånefinansieringen.

- Vi har øget omsætningen med omkring 35 procent om året de seneste år, og sådan en vækst kan vores indtjening og cashflow ikke finansiere. Da vækst er et centralt element i vores strategi, har vi hele tiden brugt for lånefinansiering, fortæller Tau Steffensen.

Han startede med at optage lån til at finansiere købet af Hinke og har siden blandt andet lånefinansieret udvidelse af varelagre. Kundernes efterspørgsel har været stigende og for at imødegå den, er værdien af Hinkes lagre øget til 11,5 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. i 2002. Der er altså bundet syv mio. kr. mere i lagrene, og de penge ville virksomheden ikke selv have kunnet skaffe via driften.

- Du skal have varerne, for at kunne sælge dem, så hvis vi vil udnytte markedets muligheder, må vi finde en måde at finansiere et større lager på. Gør vi ikke det, vil vi gå glip af mange ordrer med en lavere vækst til følge, konstaterer Tau Steffensen.

Med udsigt til ny vækst i fremtiden har Tau Steffensen lagt en ny finansieringsstrategi og omstruktureret Hinkes kapitalgrundlag.

Mens man hidtil har benyttet sig af banklån, især en kassekredit, er egenkapitalen nu blevet styrket ved indlemmelse af finansieringsselskabet Mezzanin Kapital i ejerkredsen bag Hinke. Det er blandt andet sket for at sikre finansieringsmulighederne på lang sigt. En større egenkapital forventes at gøre det nemmere at optage fremtidige lån til større investeringer.

- Hidtil har vi optaget gæld lidt hen ad vejen, efterhånden som behovet opstod. Nu har vi tænkt mere strategisk og sikret kapitalgrundlaget i et godt stykke tid fremover. Det giver frihed til at agere i dagligdagen uden at tænke på kreditramme og periodiske overtræk, siger Tau Steffensen.

Han råder andre virksomheder til ikke at være bange for optage lån eller indlemme nye investorer. I stedet bør man se positivt på de muligheder, som ny kapital giver.

- Konkurrencen er benhård i dag, og hvis du ikke agerer hurtigt og udnytter mulighederne, når de er der, så bliver du kørt bagud. Du er nødt til at være risikovillig, og det kan være for sent, hvis du vælger at bruge et par år på selv at tjene pengene til dine investeringer, fastslår Tau Steffensen.