Iværksætteren afhængig af gode råd

Iværksættere. Mere end halvdelen af de iværksætter, der ikke modtager rådgivning stoppet efter tre år.

DANA, der er en af landets to store a-kasser for selvstændige, er en af partnerne i projektet lokal iværksætterkultur. Regionschef i Sønderjylland med knap 3000 medlemmer, Palle Christiansen, er optaget af, hvor meget større chance for at overleve en iværksætter har, hvis han har modtaget rådgivning. Af iværksættere uden rådgivning er over halvdelen væk efter tre år, mens tallet mange steder er under 25 procent, hvis de har fået rådgivning.

- Vi oplever, at mange har svært ved at finde rådgivning. Hvis der er én indgang, og alle trækker i samme retning, er det en fordel for iværksætteren. Vi møder mange, der ikke har fået rådgivning, enten fordi de ikke har kendt til muligheden, eller fordi de ikke har kunnet finde den. - Kommunerne skal sørge for, at der er et sted, hvor de kan være, et væksthus, iværksætterhus, eller hvad de vil kalde det, og den kommunale politik skal indrettes på det. Hvis der kommer en iværksætter, er der så mulighed for job til ægtefællen og børnepasning? Hvorfor skal jeg etablere mig her, vil iværksætteren spørge. Hvis en kommune får fat i nogle iværksættere, trækker det ofte flere med sig. Tag bare inden for elektronik i Sønderborg. -fm