Væksthus placerer private rådgivere i nøglerolle

Regionale Væksthuse. Private virksomhedsrådgivere kommer til at spille en nøglerolle i arbejdet med at sætte skub i antallet af vækstiværksættere.

Når iværksættere fremover søger råd i et af de fem regionale væksthuse, bliver størstedelen af dem henvist til private samarbejdspartnere på det private marked for virksomhedsrådgivning.

Det blev slået fast, da Væksthus Hovedstaden tirsdag inviterede til officiel åbningsreception som det sidste af de fem væksthuse i Danmark.

- Vores fornemmeste opgave bliver at tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed og så sørge for at finde frem til den samarbejdspartner eller rådgiver, der bedst kan hjælpe i den givne situa-tion, siger direktøren for det københavnske væksthus Marlene Haugaard.

Dannmark er klarVæksthusene i alle fem regioner har været i gang med arbejdet siden 1. maj, men det har taget tid at etablere sig og sikre, at alle administrative ting er på plads. Med den officielle åbning af Region Hovedstaden blev det endeligt markeret, at Danmark er klar til at påtage sig den store opgave, der ligger i at sikre flere vækst-iværksættere.

Som det ser ud nu, bliver kun omkring 3,5 procent af alle nystartede virksomheder til vækstvirksomheder. Det tal skal fordobles inden 2011.

Udvikler private netværkI loven om væksthusene ligger et krav om, at mindst 75 procent af alle de virksomheder, der henvender sig, skal henvises til anden kompetent privat eller offentlig rådgivning. Ifølge Marlene Haugaard vil det være med til at styrke både de private rådgivere og den samlede indsats. Hun forklarede desuden, at der hele tiden arbejdes for at udvikle og udvide væksthusets netværk i det private erhvervsliv.

- Vi tager selvfølgelig udgangspunkt i en række rådgivningsvirksomheder, som vi kender, men vi arbejder hele tiden på at udvikle de netværk, der skal til for at kunne hjælpe med udgangspunkt i den enkelte virksomhed, siger hun.

Skub til virksomhederVæksthusene vil primært hjælpe virksomheder, der har brug for et skub for at sikre fortsat vækst, mens den mere basale rådgivning til iværksættere der starter fra bunden, fortsat vil ligge ude i kommunerne. Rådgivningen vil for eksempel dreje sig om forskellige finansieringsmuligheder eller henvisning til relevante strategiske samarbejdspartnere.

- Ideen er, at vi tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds problemer og behov. Ingen må sendes ind ad den forkerte dør, siger Marlene Haugaard.

Transport- og Energiminister Flemming Hansen repræsenterede regeringen ved åbningen af Væksthus Hovedstaden, og han lagde ikke skjul på, at der bliver stillet høje krav til arbejdet:

- Væksthusene skal give brugerne et stærkt indtryk af professionalisme. De skal være i stand til at kommunikere med uddannelsesinstitutioner og og ikke mindst med det private erhvervsliv, sagde ministeren, der dog er sikker på, at væksthusene er i stand til at skabe resultater.