Hver fjerde beskæftigede arbejder som deltidsansat

Det er særligt den yngste og den ældste del af de beskæftigede, som står bag stigning i antal deltidsansatte.