Firma-køb trækker fortsat ned hos Varo

Læs mere
Fold sammen
Siden overtagelsen af Varo Specialmaskiner i 1997 har de to ejerledere været dygtige til at skabe vækst og øge

overskuddet år for år.Men tilkøbet af virksomheden Kronjysk Stål i 1999 har hvert år hevet slemt ned

på bundlinien i moderselskabet, Varo Specialmaskiner. Til gengæld trak et andet datterselskab, Campen Machinery, en lille

smule den anden vej i år. I Århus er de to ejerledere blevet medejere af Bjørnkjær Maskinfabrik i Brabrand.Varo

Specialmaskiner A/S, Hornslet, øgede omsætningen med 8,5 mio. kr. til 97,8 mio. kr. i 2002/03 og overskuddet før

skat med 1,5 mio. kr. til 6,7 mio. kr. Men desværre trak Kronjysk Stål ned med et underskud på 2,5 mio. kr., mens

Campen Machinery bidrog med et beskedent overskud på 0,2 mio. kr.Cand. merc. Niels Jensen, 42 år, og ingeniør

Flemming Kristensen, 50 år, overtog Varo Specialmaskiner i 1997, der på det tidspunkt var ude i tovene efter et mislykket

generationsskifte. I 1994 blev virksomheden overtaget af det børsnoterede selskab National Industri, der ejer Konvolutfabrikken Danmark

A/S. Men generationsskiftet mislykkedes. Derefter kom Niels Jensen og Flemming Kristensen på banen. Med opsparede midler og

lån købte de 51 pct. af Varo. De har siden købt National Industri helt ud og ladet to af deres ledende medarbejdere

overtage syv pct. af aktierne.Tror på plusNiels Jensen, der tager sig af økonomi og salg, oplyser,

at et oparbejdet underskud på 6,1 mio. kr. i Kronjysk Stål nu er konverteret til ansvarlig lånekapital. Han tror

på, at Kronjysk Stål, Randers, og dens 10-15 medarbejdere i år kan bidrage med et plus. Virksomheden fremstiller rustfrie

tryktanke og procesanlæg til fødevare-, kemi- og medicinalbranchen. Randers-firmaet blev købt, fordi Niels Jensen

og Flemming Kristensen øjnede mulighed for at opnå nogle synergier med Varo Specialmaskiner, der fremstiller håndterings-

og automatiseringsudstyr til en række brancher, herunder medicinal-, plast- og elektronikindustrien. Mange af Varos ordrer kommer

fra de førende danske industrivirksomheder. Ordrene er meget projektorienteret, og eksportandelen svinger af samme årsag

mellem 25 og 50 pct., siger Niels Jensen, som kom til Varo fra job inden for finansiering og investering.Kronjysk Stål

er nu flyttet ind hos Bjørnkjær Maskinfabrik i Brabrand, som Niels Jensen og Flemming Kristensen og to andre er blevet

medejere af som led i et generationsskifte.Flytningen giver en besparelse, og der kan opnås forskellige synergier med Bjørnkjær

Maskinfabrik, der bl.a. fremstiller trykbeholdere, fordampere, inddampere og kondensatorer. Maskinfabrikkens direktør Søren

Jensen er også med i ejerkredsen.- Det ligger i kortene, at vi skal udvide vores ejerandel af maskinfabrikken, der har

Leif Bjørnkjær som bestyrelsesformand, siger Niels Jensen.Tidligere lå maskinfabrikken Campen i Hasle i Århus,

men efter Varo overtog aktiviteterne, blev de flyttet til Hornslet. Campen fremstiller maskiner til tæppe- og tekstilindustrien.

Eksportandelen er 90 pct.- Vi var underleverandør til Campen og kendte udmærket virksomheden. Det er en fantastisk

virksomhed, der har haft nogle svære år, men den er kommet godt igen, siger Niels Jensen. Han forudset fortsat vækst

og overskud i Varo Specialmaskiner for indeværende år.