EU-kroner skal øge erhvervsudvikling i Storstrøms Amt

Mens en Femer Bælt-forbindelse endnu fortaber sig i tågerne ud for Rødby Færgehavn, bygger EU-kommissionen

økonomisk og kulturelt bro mellem Storstrøms Amt og den nordtyske nabo, Krees Ostholstein-Lübeck. Bropillerne er

blandt andet en koncentreret erhvervsudvikling på tværs af grænserne og en styrkelse af de menneskelige ressourcer

i regionen.


Indtil år 2006 er der sat 9,6 mio. euro, eller mere end 71 mio. danske kroner, i udsigt under kommissionens

tværregionale program, Interreg III. Dertil kommer et tilsvarende beløb fra nationale, offentlige midler, så kommissionen

forventer, at den samlede investering i området bliver på 19,2 mio. euro - 142 mio danske kroner.


En halvdel af pengene

er afsat til at styrke uddannelse og andre menneskelige ressourcer i området. Resten går til forbedring af små og mellemstore

virksomheders konkurrenceevne gennem forskning, teknologiudvikling og grænseoverskridende projekter.



Effekt af færgetræf

Allan

Melander, virksomhedsrådgiver i TIC-Storstrøms Amts Erhvervscenter, der også tidligere har været en flittig

ansøger til den virksomhedsrettede del af EU-midlerne, nævner de såkaldte færgetræf som en grænseoverskridende

aktivitet med stor effekt.


- For de små virksomheder, der har behov for en tysk samarbejdspartner, kan den første

kontakt være en hård nød at knække. Ved at invitere dem ud at sejle med deres tyske kolleger, skaber de sig

et netværk, der ofte viser sig yderst værdifuldt, siger Allan Melander. Han anslår at mere end 100 hovedsageligt

fremstillingsvirksomheder under de forrige programmer - interreg I og II - har benyttet sig af midlerne, som i Danmark bliver udbudt

under Storstrøms Amt. I amtets internationale sekretariat er kontorchef Kristian Primdal ikke i tvivl om værdien af programmerne.


-

Vores forventing er, at vi med de nye midler kan fortsætte den udvikling, der er i gang, hvor virksomhederne er blevet betydeligt

mere åbne og konkrete i deres indstilling til det tyske marked, siger han.


Da EU-kommissæren med ansvar for regionalpolitikannoncerede

det grænseoverskridende program, var det ligeledes med en optimistisk forventning om, at programmet vil være et stort

bidrag til yderligere udvikling af det grænseoverskridende samarbejde, og at resultatet vil blive en øget integration,

såvel økonomisk, socialt, territorielt og kulturelt.