Erhvervsklima

Læs mere
Fold sammen
Investeringsforeninger bliver rigere

Med en stigning på ikke mindre end knap 13 mia. kr. satte formuen i de danske investeringsforeninger igen i november rekord. Det viser den seneste opgørelse fra InvesteringsForeningsRådet (IFR).

Af opgørelsen fremgår det, at de ca. 500 afdelinger indeholdt en samlet formue på 471.593 mio. kr. mod 458.768 mio. kr. ved udgangen af oktober. Dermed er formuen i de danske investeringsforeninger vokset med næsten 107 mia. kr. siden årsskiftet. Nytegningen var på 7 mia. kr. i månedens løb, hvilket er den største nytegning siden januar. Nytegningen i detailafdelinger blev på 3 mia. kr., og i de institutionelle afdelinger var nytegningen 4 mia. kr. Her var det især "globale obligationer", der stod for forøgelsen. Nytegningen i detailafdelingerne fordelte sig primært på kategorierne "globale aktier" og "emerging markets aktier" samt "emerging markets obligationer" og "erhvervsobligationer".

I løbet af november har der været fremgang for de fleste foreninger, selvom fremgangen oftest har været relativt beskeden. Nykredit Portefølje Administration skiller sig ud, idet formuen efter en dårlig oktober måned har øget med formuen 6,1 pct. til 76,6 mia. kr. Nykredit Portefølje Administration står blandt andet for den Særlige Pensionsopsparing (SP), hvortil indbetalingerne midlertidigt blev suspenderet i forbindelse med regeringens Forårspakke. RB-Børsen

SmallCap Danmark opjusterer

Aktieinvesteringsselskabet SmallCap Danmark har opjusteret forventningerne til 2004-resultatet markant, oplyser selskabet.

Nu ventes et resultat før skat på 85 mio. kr. mod tidligere 50-60 mio. kr. Den ny forventninger er dog under forudsætning af uændrede aktiekurser den resterende del af året, idet en gennemgang af årets resultatudvikling tirsdag viste et resultat før skat på de 85 mio. kr. SmallCap Danmarks investeringsafkast er løbet op i 60 pct. i år, hvilket skal ses i lyset af en stigning på small cap markedet på 38 pct. i KFMX-indeksset og på 20 pct. i KAX-indekset.

Siden SmallCap Danmarks start i april 2000 har selskabet haft et gennemsnitlig årligt merafkast af sine aktieinvesteringer på 15 pct i forhold til KFMX, skriver aktieinvesteringsselskabet. RB-Børsen

Jyske Bank tabte

Jyske Bank fik ikke medhold i en skattesag ved Landsskatteretten, men alligevel bliver bankens skattepligtige indkomst for 1999-2002 reduceret med 135 mio. kr., meddelte banken onsdag.

Sagen drejer sig om skattefradrag af kurstab vedrørende annullering af egne aktier i perioden 1999-2003. At den tabte skattesag medfører en reduktion af den skattepligtige indkomst og ikke en forhøjelse, skyldes, at Jyske Bank mente sig berettiget til et fradrag på godt 1,8 mia. kr., hvilket Landsskatteretten altså var uenig i. Men Jyske Bank oplyser, at banken i august/september sidste år indbetalte skatten af de selvangivne kurstab for de fire år.

Ordførende direktør i Jyske Bank, Anders Dam, forklarer, at de 135 mio. kr. vedrører kursudviklingen på bankens aktier alene i perioden fra bestyrelsen havde besluttet at annullere en portion egne aktier, og til generalforsamlingen gav sin tilladelse. Skatten i denne periode, hvor aktierne skiftede status fra nærings- til anlægsaktier, havde banken betalt. Netop ændringen af aktiernes status har betydning, da der Jyske Bank altså ikke kan foretage et næringsfradrag, når aktierne ikke har næringsstatus.

Anders Dam oplyser, at der endnu ikke er taget stilling til, om dommen skal ankes til Landsretten. RB-Børsen

AP fastholder depotrente

AP Pension vil til næste år give sine kunder en depotrente på 4,5 pct. efter skat, mens den ubeskattede depotrente bliver 5,3 pct. Depotrenten, der er den rente, som kunderne får tilskrevet deres pensionsopsparing, bliver dermed ikke ændret i forhold til renteniveauet i år hos AP Pension.

- Også i 2004 kan AP Pension se frem til et finansafkast, der bliver blandt de bedste blandt pensionsselskaberne. Dermed er der grundlag for at give en depotrente på 4,5 pct. efter skat for 2005, skriver AP Pension i en pressemeddelelse.

Pensionsselskabet tager dog forbehold for væsentlige ændringer i de økonomiske forudsætninger, da depotrenten i det tilfælde kan blive justeret i løbet af året. Det er dog AP Pensions overordnede politik, at depotrenten skal gælde for et helt år af gangen. RB-Børsen.

Stort antal konkurser

I november var der det højeste antal konkurser i tre år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Antallet af konkurser var stort set uændret i november sammenlignet med oktober. Men der er alligevel tale om det højeste niveau i tre år.

Antallet af konkurser var sæsonkorrigeret 232 i november mod 231 måneden forinden. Det betyder, at der er tale om det højeste niveau siden november for tre år siden, da antallet af konkurser var 274. Det glidende tremåneders gennemsnit for konkurserne i perioden fra september til november steg 9 pct. sammenlignet med den foregående tremåneders periode.

I Hovedstadsregionen, der omfatter Københavns Kommune, Københavns Amt, Frederiksberg Kommune, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt steg antallet af konkurser fra 99 i oktober til 126 i november. På den øvrige del af øerne faldt antallet derimod fra 38 til 34, og antallet af konkurser i Jylland faldt fra 85 til 83. nlk