Er du opmærksom på kontrakten

Mange bureauaftaler kommer i stand på grundlag af personlige kontakter. Nogle benytter

analytiske værktøjer. Uanset metode er valget af kommunikationsrådgiver meget vigtigt for virksomhedens afsætning.

Meget skal fungere, for at man som reklamekøber opnår den ønskede effekt og udbytte af reklameinvesteringerne.


Der

kan opstilles kriterier/checklister til rationelt og systematisk at finde frem til det rette bureau. Meget skal vurderes i valget

af bureau: dets strategiske, analytiske og kreative evner, "kemi", erfaringer, arbejdsmåde, brancheerfaring, visioner,

administrations- og produktionsstyring, beliggenhed, teknisk stade, internationale relationer, kapacitet, økonomi, kundeliste.
Inden kriterierne kan benyttes, skal blikket vendes indad, og du må klarlægge, hvilke ydelser du selv efterspørger.

Hvad ønsker virksomheden at stå for? Hvad er vi gode til/mindre gode til? Hvilke ydelser ønsker vi at gå

i byen for at købe?


Samarbejde med et reklamebureau opleves af mange annoncører som svært og kompliceret.

Misforståelser, frustrerende diskussioner om sager, som handler mere om følelser og smag, og ikke mindst ubehagelige

overraskelser når det gælder omkostningerne, er nogle af de mere almindelige irritationsmomenter. Men det er muligt at

gøre samarbejdet mere tydeligt, effektivt og lønsomt.


Mange annoncører baserer samarbejdet med reklamebureauet

på ingen eller en alt for ringe samarbejdsaftale. Det kan i sidste ende blive dyrt at indgå forkerte/dårlige aftaler

eller at gå for let hen over f.eks. vigtige spørgsmål om rettigheder. Mange tror, at "det nok skal gå"

- også helt uden aftale - og opdager først betydningen af (den rigtige) aftale, når samarbejdet med bureauet begynder

at knirke. På det tidspunkt er grundlaget for at etablere en aftale ikke længere så godt, og skilsmissen kan både

gøre ondt og blive kostbar.


Som annoncør bør man altid læne sig op ad Annoncørforeningens standard-aftaleudkast,

når man skal indgå aftale med sit reklamebureau. Stol aldrig blindt på det aftaleudkast, du præsenteres for

af din samarbejdspartner. Reklamebureauer er dygtige, men på dette punkt er deres interesser ikke sammenfaldende med annoncørernes!

Nøjes ikke med en superkort aftale med henvisning til "brancheorganisationens" aftaleudkast. "Brancheorganisationen"

kan vise sig at være bureauets, og det siger sig selv, at man som annoncør bør hente sit aftalegrundlag hos sin

egen organisation.


Mange omkostninger og besværligheder kan undgås, hvis samarbejdet mellem annoncør og bureau

bygger på en samarbejdsaftale. Banalt? Ja, måske. Men vil du vide mere, kan du kontakte Dansk Annoncørforening,

som rådgiver, uddanner og informerer annoncører - bl.a. om bureauvalg, kontrakter, samarbejde og faldgruber.