En ny dk.21, tak

Læs mere
Fold sammen
K-regeringen har skrottet dk.21. Erhvervspakken repræsenterer en helt anden tilgang til erhvervspolitik.


For VK-regeringen

er det vigtigere at forbedre alle virksomheders rammevilkår. Filosofien er, at hvis vilkårene for alle virksomheder bliver bedre,

udløses der ny dynamik i erhvervslivet. Virksomhedens omstillingsproces til nye markeder og nye vilkår må de til

gengæld selv klare.


VK-regeringens erhvervsfilosofi er helt i overensstemmelse med de fleste danske virksomhedslederes

indstilling. Erhvervsorganisationerne vil også til enhver tid prioritere forbedrede rammebetingelser forud for selektive tiltag.


Arbejdsbevægelsens

Erhvervsråd noterer i forbindelse med pakkens lancering, at erhvervslivet slet ikke har noget behov for at få sin konkurrenceevne

styrket. Der er overskud på handelsbalancen, inflationen er rekordlav og ledigheden er beskeden. Det kan være rigtigt

udfra en traditionel makro-økonomisk betragtning, men rådet undervurderer den psykologiske effekt, som nogle små

symbolske lettelser for erhvervslivet udløser. Det drejer sig om at skabe et stemningskift. Under SR-regeringen blev virksomhederne

til stadighed straffet med nye skatter. Derefter kunne de få en del af skattekronerne tilbage igen ved at søge i diverse

puljer. Den trafik duer ikke. Nu er der en regering, der vil virksomhederne det godt.


Erhvervspakken ændrer dog ikke ved,

at erhvervslivet i Danmark står over for store udfordringer i forbindelse med overgangen til videnssamfundet. Vi, der kender

virksomhedsdanmark på godt og ondt ved også , at der ind imellem skal være særlige incitamenter til at ændre

virksomhedernes adfærd.


Og her kan visse typer selektive ordninger være på sin plads, også i statsligt

regi. Metoden bliver brugt - selv i USA. Lad os derfor snarest få en borgerlig variant af dk.21 - en dk. 2110, der både

på papiret og i virkeligheden er mindst ligeså ambitiøs, som Nyrups dk.21 var. Steno