Difko anbefaler salg af skibe

Der er ikke enighed mellem Difko og anpartsselskaberne i koncernen om at sælge tre skibe til lukrative priser.

Bestyrelserne i tre store anpartsselskaber i Difko har alle modtaget en varm anbefaling fra Difkos administration om at sælge deres skibe til favorable priser, der er næsten dobbelt så høje som den pris, skibene er bogført til.

Det er selskaberne med numrene 63, 64 og 66, hver med 6.000 anparter, som har modtaget tilbud på cirka 30 mio. dollar per skib. Og i Difkos administration mener man, at der bør sælges nu.

»Til de priser anbefaler vi et salg i de tre selskaber, der har identiske produkttankskibe,« siger direktør med ansvar for skibssiden i Difko, Flemming Sørensen.

I Difko 64 har man imidlertid allerede besluttet at afslå tilbuddet.

Det skete på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag.

I Berlingske i går forklarede selskabets bestyrelsesformand Jens Mogensen Jensen, der også er medlem af Difkos øverste bestyrelse - fondsbestyrelsen - at skibet »Difko Chaser« bygget på B&W nu giver et så godt afkast, og at shippingmarkedet er så favorabelt, at det formentlig er en bedre forretning at sejle selv frem for at sætte de knap 170 mio. kr. ind på bankkontoen.

»De kilder jeg har, og de tal, jeg studerer, siger mig, at vi får et bedre afkast end det oplæg, der kom fra Difko. Det var derfor, jeg anbefalede, at vi skulle beholde skibet og fortsætte med at tjene mange penge. Det er et fantastisk skib,« siger Jens Mogensen Jensen.

Beslutningen om at beholde skibet blev truffet af Difkos repræsentantskab, og den betyder samtidig, at repræsentantskabet i løbet af foråret skal se deres skib efter at det har været til eftersyn. I shippingbranchen kalder man det en dokning.

»Vi skal have det lidt tættere på vores breddegrader, før vi giver repræsentantskabet mulighed for at rejse ud og se til skibet. Det er da rarest at se det lige efter dokning,« siger bestyrelsesformanden.

I de to øvrige anpartsselskaber skal der være ekstraordinær generalforsamling på mandag, hvor der skal træffes beslutning om salg eller det modsatte.

Jens Mogensen Jensen fortæller, at han også har anparter i Difko 63 og 66 med søsterskibene til »Difko Chaser«. Som i Difko 64 er han ikke ét sekund i tvivl.

»Jeg mener klart, at vi bør beholde skibene.«