Dansk Cater trives

16 lokale og regionale cateringfirmaer udgør tilsammen koncernen Dansk Cater A/S med hovedkvarter i Svenstrup i Nordjylland, som lever ud fra princippet om, at den, der lever skjult, lever godt.

Koncernens ledelse vil således ikke tale med pressen om regnskaberne, hvor det netop offentliggjorte endnu engang viser fremgang både i omsætning og overskud, men at selvtilliden er i orden, kan man læse i ledelsesberetningen. - Den konstante konkurrence fra andre udbydere er altid til stede, men koncernen har et bredt kundeunderlag, og der er ikke fare for, at afgang af enkelte større kunder kan true koncernens eksistens, står der således. Tilsvarende kan man læse i koncernens fynske deltager, BC Catering Grossisten A/S, som bidrager til overskuddet med godt 15 mio. kr. efter skat. At man har noget at have selvtilliden i, fremgår af, at stort set alle nøgletal har pilen opad.

Dog er egenkapitalforrentningen faldet marginalt fra 85,5 pct. til 84,4 pct.. Dansk Cater sælger råvarer og hjælpemidler til de danske storkøkkener, hvor man selv betoner, at det lokale kendskab og den nære kontakt til kunderne er koncernens fundament.

Koncernen har igennem opkøb igennem de seneste mange år sat sig så solidt på det danske marked, at man nu for første gang har bevæget sig uden for landets grænser ved at etablere sig i Polen.

Desuden har man erhvervet aktier i Mejericentralen A/S i København, som er et af de få områder i Danmark, hvor koncernen endnu ikke har noget selskab.

Samtidig har man taget nye tilbygninger i brug i afdelingerne i Holstebro og Aalborg.