Beskæftigelsen fortsatte med at stige i februar

Beskæftigelsen steg i februar med 5300 personer og udgjorde ved månedens slutning 3.014.700 personer.