Amter i klemme i sag om Combus

Private vognmænd kan sagsøge amter, der har givet Combus kontrakt på buskørsel, mener jurist.

Amter i klemme i sag om Combus - 1
Foto: Henning Bagger Fold sammen
Læs mere
En dom fra EU-domstolen kan føre til, at en stribe vognmænd kan forlange erstatning fra de amter og trafik-selskaber, som har givet buskontrakter til det fallerede busselskab Combus. Myndigheder og selskaber burde have udelukket Combus, fordi selskabets lave priser byggede på statsstøtte.

Specialist på området, lektor Ph.D. Steen Treumer, Handelshøjskolen i København, siger, at det handler om udbud af buskørsel efter maj 1999, da Combus havde modtaget sin første af to portioner støtte på i alt 500 mio. kr.

Ifølge Steen Treuner fastslår en dom ved EU-domstolen i 2000, at udbyderne af opgaver har mulighed for at afvise en tilbudsgiver, der kun overlever i kraft af statsstøtte.

»Det fremgår ligeledes, at hvis udbyderen af denne ordre har grund til at tro, at statsstøtten er ulovlig og en tilbagebetaling af støtten kan bringe byderens stilling i fare - altså om byderen fortsat har den fornødne økonomiske formåen - så kan man udelukke byderen.«

Combus kunne udelukkes
Combus bød på nye ordrer, efter at en statslig indsprøjtning på 300 mio. kr. i 1999 netop havde reddet selskabet fra konkurs.

De private busvognmænd klagede allerede dengang over støtten til EU- Kommissionen, men daværende trafikminister Sonja Mikkelsen (S) hævdede, at der ikke var tale om statsstøtte.

»Man kan altså argumentere for, at ordregiverne skulle have udelukket Combus og derfor naturligvis have tildelt kontrakterne til den næstlavest bydende. Disse tilbudsgivere, der ville have fået kontrakten frem for Combus, kan i dag søge erstatning for tabt fortjeneste ved Klagenævnet for Udbud eller ved domstolene,« siger Steen Treumer.