Aktionærerne har smagt blod - og nu vil de have mere

Disneys aktionærer er ikke enestående. Både i USA og Europa er aktionærerne vågnet op og giver direktioner og bestyrelser kam til deres hår.

Læs mere
Fold sammen
Disney-aktionærernes spektakulære dødstød til Michael Eisner som Disney-bestyrelsesformand (han er stadig direktør) udgør en milepæl i den disciplin, der hedder »aktionær-aktivisme«. Men der er langt fra tale om begyndelsen på denne relativt nye disciplin.

Alene i USA har aktionærer, der ellers historisk pænt har holdt sig i baggrunden, på dette års generalforsamlinger fremsat over 700 forslag om forbud mod overdrevne lønpakker til ledelsen, aktionærernes ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer og andre corporate governance-forslag. Det er en markant rekord i forhold til sidste år, der i sig selv var en markant rekord.

I selskaber som Delta Airlines og Dow Chemical ligger der eksempelvis forslag til generalforsamlingerne i marts om et lønningsloft til direktører på en million dollar - langt lavere end de svimlende summer, direktører ofte får udbetalt »over there«. På samme måde overvejer de amerikanske børsmyndigheder, Securities and Exchange Commission, et forslag, der vi gøre det muligt for aktionærer at nominere deres egne bestyrelseskandidater. Den type forslag er ikke overraskende stærkt kontroversielle på direktørgangene.

»(Disney-afstemningen) er måske det indtil nu klareste bevis for, at aktionærer har tænkt sig at opføre sig som sande ejere og kræve, at selskabet ledes på den måde, de gerne vil have,« siger Greg Taxin, hvis selskab rådgiver aktionærer og kalder Disney-afstemningen et skelsættende øjeblik.

Og aktivismen er ikke kun et amerikansk fænomen, selvom USA (og England) altid har haft en langt større tradition for aktionærdemokrati end det kontinentale Europa. Flere end 60 ud af 108 europæiske topselskaber svarede i en undersøgelse »ja« til spørgsmålet om, hvorvidt de oplevede en større grad af aktionæraktivisme. Næsten ligeså mange sagde sjovt nok, at aktionærerne havde for travlt med at beskæftige sig med direktørlønningerne. Forandringerne kommer også fra Bruxelles, hvor EU er på vej med corporate governance-regler, der vil stille krav til opførslen hos ledelse og bestyrelser.

Det er naturligvis de seneste tre års skandalebølge fra Enron til Parmalat, der har vækket de slumrende aktionærer. Og aktionæraktiviteten er faktisk steget i år, selvom både selskabernes indtjening og opførsel er forbedret markant. Derfor tyder intet på, at denne aktivisme vil gå i sig selv igen.

Også i Danmark oplever man en stigende aktivisme, omend fra et lavt niveau.

»Vi ligger i midtergruppen. I forhold til lande som Tyskland, Schweiz og længere sydpå ligger vi fint,« siger direktør i Dansk Aktionærforening, Claus W. Silfverberg, men fortsætter som eksempel, at hvor Dansk Aktionærforening kun er repræsenteret på cirka 20 danske generalforsamlinger, er den svenske søsterorganisationer med på samtlige, mens foreningen i Holland holder advokater permanent beskæftigede med sagsanlæg mod virksomheder med etik-problemer.