Stjernefilosof: Normaliteten, som vi kendte den, ligger endegyldigt bag os

Boganmeldelse: Den kommunistiske superfilosof, Slavoj Zizek, spår i »Pandemi! 2«, med stor intelligens og energi, om en dyster fremtid, hvor vi vil gå fra den ene økologiske krise til den næste.

»Žižek understreger nødvendigheden af en global tilgang til situationen og fremtiden: vacciner og sundhedspleje til alle, global bekæmpelse af den globale opvarmning. Egalitarisme er det eneste rigtige svar på krisen og ikke bare et »vagt ideal, men en presserende nødvendighed«. Arkivfoto fra Den Sorte Diamant, 2014. Fold sammen
Læs mere
Foto: David Leth Williams

Den lille, rettidige pamflet med den dramatiske titel er anden del af den excentriske slovenske stjernefilosof og kommunist Slavoj Žižeks planlagte trilogi om den igangværende covid-19-pandemi. Det er en underholdende, vedkommende og værdifuld udgivelse.

Pamfletten består af række korte kapitler med forskellige fokuspunkter, såsom den netværksforbundne hjerne og Elon Musks Neuralink-projekt, de prodemokratiske protester i Hviderusland, det seneste års antiracistiske og feministiske bevægelser, sex under pandemien, Donald Trump og den neopopulistiske højrefløj.

Kapitlerne er samtidig forbundne og indgår i en ret sammenhængende analyse af den globale samfundstilstand lige nu. Žižek viser blandt andet, hvordan nedlukningen af samfundene eskalerer den allerede fremadskridende digitalisering af vores liv. Han ser pandemiens eksplosive effekt som detonator af eksisterende spændinger i samfundet.

»Tempoet er højt, teksten tæt på det talesproglige, indsigterne jævnligt lettere forhastede, og overbevisningskraften af argumenterne er varierende. Men bogen er umiskendeligt skrevet med en intelligens, observans og originalitet, som er sjælden«


Han peger på de alvorlige implikationer af pandemien for menneskers mentale helbred såvel som den »ontologiske katastrofe« pandemien har affødt – og som er ved at skubbe os dybere ind i virkelighedsfornægtelse og »postsandhedens diskursive rum«.

Han argumenterer for, at de sociale restriktioner indført i forbindelse med pandemien ikke repræsenterer en reduktion af samvær, men nærmere et komplekst skift fra én form for nærhed og distance til en anden. Og han kaster lys på den underlige anti-apokalyptiske karakter af en krise, der ikke kulminerer, men bare trækker ud.

Den overordnede pointe er, at covid-19-pandemien indvarsler en ny tid og kun er den første og mest iøjnefaldende bebuder af »en ny æra, hvor vi gå fra den ene økologiske krise til den næste.«

En mærkelig ubevægelighed

Pandemien fungerer i bogen således som anledningen til en bredere kritik af de forhold, der udgør en reel fare for menneskehedens trivsel og overlevelse, mere specifikt den globale opvarmning og de stærke sociale og økonomiske uligheder, som allerede fandtes, men som pandemien har tydeliggjort.

Den udbredte fornemmelse under pandemikrisen af at sidde fast i en mærkelig ubevægelighed har at gøre med en forventning om, at en form for vendepunkt vil indtræde. Men det vil det ikke.

Žižek er således entydigt afvisende over for muligheden af at vende tilbage til noget lignende den præ-pandemiske normalitetstilstand, som allerede var uholdbar og smuldrende under vores fødder. Han er fortaler for en brutal desillusionering og åben erkendelse af virkeligheden og mener, at vi må passere gennem nulpunktet og håbløsheden for at kunne konstruere en radikal ny, holdbar livsform og undgå total udryddelse.

Normaliteten, som vi kendte den, ligger endegyldigt bag os, og ved udtrædelsen af nedlukningen består den fælles opgave i at acceptere virkeligheden og genopfinde tilværelsen.

Žižek understreger nødvendigheden af en global tilgang til situationen og fremtiden: vacciner og sundhedspleje til alle, global bekæmpelse af den globale opvarmning. Egalitarisme er det eneste rigtige svar på krisen og ikke bare et »vagt ideal, men en presserende nødvendighed«.

Den global-kapitalistiske økonomi, som kræver permanent selvudvidelse, er for Žižek indlysende uholdbar i denne nye virkelighed. Målet må være at slippe besættelsen af vækstrater og rentabilitet, glemme bilindustrien, modeindustrien og rejser til eksotiske feriemål og i stedet opbygge en økonomi, der kan bære det, når samfundet i længere perioder bliver lukket ned, og hvor kun de grundlæggende behov i livet kan blive dækket.

Foto: Forlaget Politisk Revy.

Žižek forholder sig stærkt kritisk både til den neopopulistiske højrefløj med dens bevidst »uanstændige retorik« og pseudoradikalitet og til den puritanske identitetspolitisk korrekte moralisme på venstrefløjen med dens hykleri, opportunisme og selvretfærdighed. Socialetisk er han især optaget af den »nye arbejderklasse«, som udgøres af pleje- og servicearbejdere i alle former, der bliver tvunget til at udsætte sig for højere smitte- og livsfare.

Bog med intelligens

I den dystre fremtid, vi er på vej i mod, vil den være ekstra udsat, som de anonyme arbejdstagere, der usynligt holder et hyperdigitaliseret og stærkt statskontrolleret klassesamfund kørende og muliggør en berøringsfri virkelighed for den privilegerede klasse, men ikke selv kan undgå kropslig kontakt.

Pandemi! 2 er en tiltalende blanding af sjov og seriøsitet, fremført med filosoffens typiske imponerende virkelyst. Žižeks energiske, grænsende til hektiske og rablende men altid smittende energi er fuld af referencer til populærkultur, især film og tv-serier, psykoanalytiske læsninger og med et åbent indrømmet kommunistisk ideologisk ideal.

Tempoet er højt, teksten tæt på det talesproglige, indsigterne jævnligt lettere forhastede, og overbevisningskraften af argumenterne er varierende.

Men bogen er umiskendeligt skrevet med en intelligens, observans og originalitet, som er sjælden. Trods ujævnhederne og idiosynkrasierne er Pandemi! 2 et indsigtsgivende og indlysende værdifuldt lille værk til tiden, der tager ansvar for den globale krise og illustrerer filosofiens enorme vigtighed for samfundet. At forbinde så mange tråde med fuldstændigt overblik og give en forkromet analyse af nuet og den samtid, man selv er subjektivt forankret i, og samtidig levere løsningsforslag til en lys og realistisk fremtid er en umulig opgave. Men Žižeks forsøg er indlysende kvalificeret.

Pandemi! 2 – Blade fra en tabt tid
Forfatter:
Slavoj Zizek. Oversætter: Niels Ivar Larsen. Sider: 208. Pris: 198. Forlag: Forlaget Politisk Revy.