Indtægtssiden

Hensatte feriepenge kan frigøres
Meld dig ind i en arbejdsgiverforening, der garanterer for feriepengeudbetalinger. Det gør det muligt for dig i perioder med presset likviditet at benytte midler, der er hensat til feriepengeforpligtelser. Vær dog opmærksom på, at feriepengene skal falde til tiden.