Så få danskere køber dagligvarer på nettet

Vi køber varer på internettet som aldrig før, men når det kommer til mælk, toiletpapir og tomater, foretrækker langt de fleste danskere stadig at købe varerne i en fysisk butik. Det viser en ny analyse fra Dansk Erhverv.

Dagligvarer på nettet er langt fra et hit hos de danske forbrugere, som stadig foretrækker at købe ind i de fysiske supermarkeder som Netto, Fakta og Rema 1000.

Blot 8 procent af danskerne har ifølge en ny analyse fra Dansk Erhverv købt dagligvarer på internettet inden for de seneste to måneder.

Det er især børnefamilier, personer mellem 30-39 år, bosat i storbyerne med lange videregående uddannelser og en høj indkomst, der køber dagligvarer på nettet, fremgår det af analysen, som er baseret på svar fra 3.000 danskere.

Dagligvarehandlen står med en samlet omsætning på cirka 100 milliarder kroner for omkring halvdelen af den samlede detailhandel i Danmark. Men andelen af dagligvarer, der bliver købt på nettet, er altså fortsat begrænset. Dansk Erhverv estimerer med et forsigtigt skøn, at e-handlen med dagligvarer i Danmark beløber sig til ca. 2,5 milliarder kroner årligt. Dermed udgør e-dagligvarehandlen knap 2 procent af den samlede dagligvarehandel.

»Danmark er et lille land, og der er sjældent langt til en dagligvarebutik. Derfor er der endnu mange, der ikke ser den store fidus i at rykke de daglige indkøb online. Omvendt kan det lette mange danskere i en presset hverdag, hvor arbejde, indkøb og familieliv skal gå op i en højere enhed,« udtaler chefkonsulent i Dansk Erhverv Marie Louise Thorstensen i en pressemeddelelse, hvor hun også kalder dagligvarehandlen for »e-handlens joker.«

Den eneste dagligvarebutik i Danmark, som er »født digital« er Nemlig.com. Virksomheden har med administrerende direktør Stefan Plenge i spidsen netop annonceret en udvidelse af konceptet til Østjylland. Det har ellers i Nemlig.coms første seks leveår udelukkende været muligt at få bragt varer ud i København og enkelte steder på Sjælland.

»Anders (Holch Povlsen, red.) og jeg er fuldstændig overbeviste om, at dagligvare­handel på nettet kommer til at blive den primære måde, danskerne køber dagligvarer på. I det lys kræver det vedvarende meget store investeringer både i IT, logistik, koncept og organisation,« har Stefan Plenge sagt til Berlingske med henvisning til, at han sammen med Nemlig.coms bestyrelsesformand, Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen, er villig til at investere massivt med et langsigtet perspektiv.

Det danske dagligvaremarked er præget af de to store aktører i Dansk Supermarked og Coop. Mens administrerende direktør i Dansk Supermarked, Per Bank, holder fast i, at det stadig ikke er en god forretning at sælge dagligvarer på nettet, har Coop med topchef Peter Høgsted i spidsen meldt sig på banen med coop.dks koncept MAD.

Både Coops MAD og Nemlig.com er stadig underskudsforretninger.

Heller ikke i udlandet er dagligvarehandlen endnu trukket over på digitale platforme.

I Storbritannien, der ofte karakteriseres som et foregangsland på området, udgjorde e-handlen med dagligvarer 4,4 procent af den samlede dagligvarehandel i 2015 og skønnes at lande på 6 procent i 2016.  I Tyskland udgør e-dagligvarehandlen 0,8 procent, i Holland 1,5 procent og i Frankrig 3,6 procent.