Pensionskasser poster milliarder i alternative investeringer

De danske pensionskasser vil trods advarsler satse hårdt på alternative investeringer.

Det skriver Dagbladet Børsen.

I alt har de danske pensionskasser placeret 257 mia. kr. i alternative investeringer som jordbrug, unoterede lån og hedgefonde. Et tal, der forventes at stige med 120 mia. frem mod 2022.

Det er især det lave danske renteniveau, der får pensionsselskaberne til at kigge efter alternative løsninger.

- Det er svært at få et afkast på obligationer, fordi renten er så lav, og vi forventer et væsentligt lavere afkast på aktiemarkedet, så derfor kigger vi mod alternative investeringer, fordi der er mulighed for et større risikojusteret afkast, siger Jesper Langmack, investeringsdirektør i Danica Pension til Dagbladet Børsen.

Pensionskassernes nye favorit har dog også fået Finanstilsynets opmærksomhed. De frygter, at bankerne ikke har kompetencerne i orden.

- Vi har kritisk fokus på alternative investeringer, fordi det er et nyt område, og fordi forretningsmodellerne er forskellige fra investering til investering," siger kontorchef Per Plougmand Bærtelsen fra Finanstilsynet.