Nyt klagegebyr på internet

Fra 1. november koster det 500 kr. for virksomheder at klage over domænesnyltere hos Klagenævnet for Domænenavne.

Nu skal der betales klagegebyr for alle typer af klager, der indgives til Klagenævnet for Domænenavne.

DIFO foretager en teknisk konsekvensændring af sine regler for det uafhængige Klagenævn for Domænenavne. Nu skal der også betales klagegebyr i sager, hvor der klages over DK Hostmasters afgørelser om suspension ved typosquatting.

Prisen for at indgive en klage bliver den samme som for andre klager, dvs. 500 kr. for virksomheder og 150 kr. for private. Tilbagebetaling af gebyret, når klager får medhold, fortsætter også som hidtil.

Ændringen træder i kraft den 1. november 2007.

- trichs