ISS ramt af nedgang på vesteuropæisk marked

Den økonomiske krise sætter sine spor hos servicegiganten ISS, der i første halvår er særligt ramt af nedgang i de vesteuropæiske aktiviteter.

Til gengæld oplever koncernen fortsat to-cifrede vækstrater på nye markeder i Asien og Latinamerika.

Omsætningen blev i første halvår godt 34 mia. kr. mod 33,7 mia. kr. i samme periode 2008. Men omsætningsfremgangen var primært drevet af opkøb, idet den organiske vækst var 1 pct., mens den tilkøbte omsætning stod for den resterende fremgang på i alt 5 pct. målt i faste valutakurser.

- Vi er i Frankrig, Tyskland, Benelux og Spanien ramt af, at ISS er særligt eksponeret til bil- og fremstillingsindustrien, som mildest talt ikke har haft det for godt. For ISS betyder det reduktioner i de eksisterende kontrakter og færre engangsserviceydelser. Vi har systematisk adresseret udfordringerne i form af både kapacitetstilpasninger og i form af forretningsudvikling i tråd med vores strategi The ISS Way. Vi forventer, at det snart vil føre til en stærkt forbedret lønsomhed i vores forretning i Vesteuropa, siger koncernchef Jørgen Lindegaard i en kommentar.

Driftsresultatet før særlige poster faldt til 1699 mio. kr. mod 1860 mio. kr. i 2008. På bundlinjen udmøntede det sig i et underskud på 848 mio. kr. mod et underskud på kun 66 mio. kr. i samme periode af 2008.

På trods af nedgangen i år og de hårde markedsvilkår, ser Jørgen Lindegaard fortrøstningsfuldt på fremtiden.

- Vi ser en god udvikling i kontraktporteføljen med tilfredsstillende nysalg og kundefastholdelse, fortsat ekspansion i internationale, integrerede facility services-kontrakter og stram omkostningsstyring. Det gælder både i Vesteuropa og i den øvrige forretning. ISS står derfor stærkt, når væksten igen får fat, siger Jørgen Lindegaard.

RB-Børsen: