Ikea dropper høj løn til kassedamer

Ikea fik massiv goodwill, da møbelgiganten for fire år siden satte kassedamernes løn op med 5.000 kr. om måneden. Nu har den svenske møbelkæde i al stilhed afskaffet den favorable ordning igen.

Begejstringen ville ingen ende tage, da møbelgiganten Ikea tilbage i 2003 annoncerede, at varehusets kassedamer og -mænd med et slag fik en lønforhøjelse på 5.000 kroner om måneden, svarende til en stigning på ikke mindre end 25 procent.

Aviser, radio og TV-stationer rapporterede flittigt om den fremsynede virksomhed, og den daværende direktør talte i store vendinger om, at netop kasseassistenter jo var Ikeas ansigt udadtil og derfor skulle have en anstændig hyre.

Men lige så meget virak der var om lønforhøjelsen dengang, lige så stille var der, da Ikea 1. marts i år afskaffede ordningen igen. Nu skal nyansatte kasseassistenter hos Ikea ikke længere regne med en månedsløn, der ligger væsentligt over mindstelønnen, der i dag for ufaglærte er 15.500 kroner og for faglærte er 17.000 kroner.

Lønnen hemmelig
»Det er rigtigt, at lønordningen for medarbejderne i kasselinjen er ændret, men jeg vil gerne understrege, at ingen ansatte er blevet sat ned i løn igen - det gælder kun for nyansatte,« siger Ikeas HR-chef Lene Groth, der ikke vil fortælle, hvad Ikea i dag betaler en nyansat kassemedarbejder, kun at det er over mindstelønnen, og at lønnen afhænger af erfaring fra lignende job.

Bedre sundhedsordning
Afskaffelsen af den favorable lønordning er besluttet i samarbejde med de ansattes tillidsfolk. Ifølge tillidsmand for de HK-ansatte i Ikeas Gentofte-afdeling Winnie Hansen foretrak medarbejderne en ordning, som samtlige ansatte fik gavn af. Derfor er den høje startløn nu afløst af blandt andet en sundhedsforsikring for alle, gratis massage og bedre barselsmuligheder.

»Jeg er udmærket tilfreds, fordi vi har fået en række forbedringer, som gavner alle. Og det viste sig, at de, der fik en højere løn, alligevel ikke blev hos os i længere tid og derfor nåede vi frem til, at vi måske kunne bruge pengene på en bedre måde, herunder muligheden for at blive behandlet på privathospital,« siger Winnie Hansen.

Faglig sekretær i HK Handel, Anja Bentzen, hilser sundhedsforsikringerne hos Ikea velkommen, men hun ærgrer sig over, at varehuset har sænket lønniveauet for kommende kassemedarbejdere.

»Det er glimrende, at tillidsfolkene har fået en sundhedsordning hjem. Men der er jo intet til hinder for, at Ikea alligevel vælger at garantere sine kasseassistenter en væsentlig højere mindsteløn,« siger Anja Bentzen.