Danisco venter globalt boom i enzymer til biobrændstof

Enzymproducenten Danisco venter kæmpemæssig global produktion af bioethanol til bl.a. biler. Selskabet har i 2006 haft en vækst på 20 pct. pr. måned på enzymer til den stærkt voksende produktion af biobrændstof i USA. Koncernchef Tom Knutzen glæder sig over den danske regering er på vej med krav om tvungen iblanding af bioethanol i benzinen.

Danisco, der sammen med Novozymes dominerer verdensmarkedet for enzymer til produktion af brændstoffet ethanol, venter et regulært boom i produktionen af biobenzin og dermed også enzymer. På verdens største marked for biobrændsel, USA, lå væksten i produktion af biobenzin og biodiesel på hele 20 procent om måneden i 2006.

Daniscos koncernchef Tom Knutzen glæder sig derfor over, at Anders Fogh-regeringen i sit forestående energiudspil vil kræve tvungen iblanding af bioethanol i al benzin og diesel i Danmark.

»Det er godt og klogt af regeringen med en dansk målsætning om bioethanol. Det er også godt, at vi nu kommer i gang med at bruge bioethanol, så folk vænner sig til, at bilerne kører lige så godt på benzin med ethanol som på ren benzin. Efterspørgslen efter ethanol vil stige,« siger Tom Knutzen.

Regeringen vil kræve af benzinselskaberne i Danmark, at de i år tilsætter mindst 2 pct. bioethanol og fra 2010 seks procent. Det skaber bevidsthed om, at danskerne skal køre på biobenzin, skaber en infrastruktur og en bevidsthed om, at der skal satses påøget forskning i 2. generations bioethanol, mener topchefen i Danisco.

Bioraffinaderier

Bioethanolen har fået et gennembrud i USA, som bygger flere og flere bioethanolraffinaderier: Og det smitter af på de danske enzymproducenters profit.

»Vores salg af enzymer er et vigtigt forretningsområde, som bliver større og vokser hurtigt. Med det antal biobrændselfabrikker, der bliver bygget i øjeblikket i bl.a. USA, vil vi i en årrække fremover se en ganske betydelig vækst,« siger den administrerende direktør for Danisco, Tom Knutzen.

USA, som tegner sig for 45 procent af verdens produktion af bioethanol, har ligesom EU et mål om, at seks procent af benzin og diesel i 2010 skal være biobrændsel. Danisco og Novozymes producerer henholdsvis 20 og 40 procent af verdensmarkedet for enzymer, der er nøgleingredienser i fremstillingen af ethanol, bl.a. på basis af majs og hvede.

Fremtidens anlæg

»Enzymer til biobenzin er i dag en relativ beskeden del af vores forretning. Men det er til gengæld det område, hvor vi har den største vækst,« siger Tom Knutzen.

Indfører regeringen tvungen iblanding af bioethanol, ændrer det dog ikke Daniscos indtjening sønderligt i den nærmeste fremtid, da det danske marked er meget lille i forhold til f.eks. USA, Kina og de store europæiske lande.

Tom Knutzen peger på, at når bioraffinaderier baseret på majs og hvede om nogle år formentlig bliver afløst af ethanolfabrikker baseret på halm, affald og flis, som også kræver enzymer til benzinfremstilling, vil det boome for ethanolen og dermed også enzymfabrikanterne.

»Når vi får udviklet 2. generations bioethanolanlæg vil vi for alvor se biobrændstofproduktion til transportsektoren. Der bliver tale om overordentligt store mængder, som kommer til at udgøre en stor andel af brændstofforbruget,« fastslår den administrerende direktør for Danisco.