2009 bliver købers marked

Formanden for Dansk Ejendomsmæglerforening, Steen Winther-Petersen, ser ikke forbedringer lige med det samme. Men for solide investorer er der mulighed for at handle

Det forgangne år blev katastrofalt for ejendomsmarkedet, uanset hvordan man måler det.

Finanskrise og stigende renter var ren gift for den traditionelt stærkt gearede ejendomssektor, og resultatet blev faldende aktivitet, konkurser, stigende tomgang og færre handler.

- 2008 var et rædselsfuldt år for ejendomsmarkedet. Det er det værste, jeg har oplevet gennem mine over 30 år som ejendomsmægler. Desværre tror jeg ikke, at 2009 bliver meget bedre, siger Steen Winther-Petersen, formand for Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) og til daglig partner i RED Property Advisers.

- Jeg har absolut ingen mening om, hvornår markedet vender til det bedre igen. Krisen er så dyb denne gang, at vi ikke kan bruge historien til ret meget. Jeg kan ikke komme i tanke om noget, der bare ligner det, vi oplever nu. Vi må erkende, at vi er i en situation, vi ikke har oplevet før.

Svær start på året

Ifølge DE-formanden kan de kommende måneder vise sig at blive svære for en lang række investorer, developere og ejendomsejere.

- Der er helt sikkert en del aktører, der har holdt fast med det yderste af neglene i 2008. Nu venter nye terminsbetalinger, og nogle skal ud og indfri gamle lån ved at forsøge at optage nye lån. Jeg tror, vi vil se en stribe af misligholdte betalinger i årets første kvartal, og det vil igen føre til tvangssalg og tvangsauktioner, forudser Steen Winther-Petersen.

- Under den seneste store krise på ejendomsmarkedet fra 1990 til 1994 var det realkreditten, der var under pres, mens forretningsbankerne stadig fungerede. Det betød, at der stadig blev handlet ejendomme. Men denne gang er det omvendt bankerne, der er på glatis. Det betyder, at det er meget svært at finde supplerende eller bare midlertidig finansiering til at gennemføre en ejendomshandel.

- Realkreditten har foreløbig klaret krisen forholdsvis godt; men de er også bundet af lovmæssige lånegrænser, hvor bankerne ofte har ydet lån efter egne skøn og baseret på forventninger, det vil sige i praksis op til eller over 100 procent af ejendommens værdi. Som markedet er nu, mangler der simpelthen finansieringsmuligheder, siger Steen Winther-Petersen.

De stærke overleverHvis man skal lede efter lyspunkter midt i mørket, peger han på, at der i 2009 vil kunne gøres meget gode investeringer på markedet for erhvervsejendomme for de aktører, der stadig har likviditeten i orden.

- 2009 bliver i endnu højere grad end 2008 købers marked. Når man har penge med hjemmefra, vil man kunne gøre nogle meget fordelagtige indkøb, spår Steen Winther-Petersen.

- Vi så under krisen i starten af 1990erne, at de investorer og selskaber, der brugte krisen til opkøb, fordi de havde likviditet, også var de selskaber, der overlevede på sigt – og som kom til at tjene mange penge. Dengang skabtes grundlaget for nogle meget store formuer. Jeg tror, man vil se det samme ske igen. Der vil være investorer, som vil benytter lejligheden til at købe ind til yderst rimelige priser.

»Investorernes afkastkrav vil blive skruet i vejret, og priserne på investeringsejendomme vil komme yderligere under pres. De ejendomme, der har den bedste beliggenhed, vil klare sig bedst gennem krisen, mens det bliver svært for ejendomme af sekundær beliggenhed. Her ser vi allerede nu, at det er svært at finde nye lejere, hvis den gamle lejer fraflytter.«

Mange bliver boendeDansk Ejendomsmæglerforening organiserer såvel boligmæglere som erhvervsmæglere, og på boligområdet har mange økonomer udtrykt bekymring over, at prisfaldet reelt har gjort mange boligejere teknisk insolvente.

- Det er selvfølgelig en meget svær situation at være i. Nogle vil være nødt til at sælge med tab på grund af skilsmisse, dødsfald eller lignende. Men for den store gruppe betyder det først og fremmest, at de må blive boende og ikke har råd til at sælge. Det er altså »kun« ejendomsmæglerne, det går rigtigt ud over, fordi det betyder en manglende omsætning, siger DE-formanden sarkastisk.

- Det er ikke nødvendigvis en katastrofe, så længe man har råd til at betale sine terminer på boligen. Vi vil se, at mange bliver boende, selv om de måske egentlig har lyst til at flytte. Det vil gå ud over mobiliteten på boligmarkedet, men det får næppe de helt store samfundsmæssige konsekvenser, sådan som nogle økonomer mener. Som køber bør man i den aktuelle situation huske på, at boligen skal købes med hjertet, altså ud fra et ønske om at bo netop der, og ikke blot ses som en investering.

Behov for politisk hjælpSteen Winther-Petersen tilføjer, at en lav arbejdsløshed er afgørende for boligmarkedets stabilitet, ligesom muligheden for at familien Danmark kan få lånefinansiering i deres sædvanlige bank er afgørende.

- Den mulighed er ikke til stede i øjeblikket, hvor alle banker har travlt med at samle så mange indlån op som muligt, uden at ville genudlåne, også til trofaste kunder med en god økonomi. Det er et problem, som regeringen burde kigge på i forbindelse med indholdet af den nye bankpakke, hvis boligmarkedet skal sparkes i gang og dermed sætte gang i alle de tilknyttede brancher i håndværkssektoren og detailhandlen, siger DE-formanden.

Steen Winther-Petersen forventer først at se en forbedring af ejendomsmarkedet, når bankerne kommer så meget på fode igen, at de atter er klar til at låne penge ud.