»Vagtværn og folkebiblioteker harmonerer dårligt«

I takt med at bibliotekerne har fået længere og ubemandet åbningstid, er der kommet mere uro og ballade, viser ny undersøgelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

05INDxbrbe-Christianshavn-B.jpg
Hærværk, uroligheder og sovende gæster på hovedstadens biblioteker om natten har medført, at man nu sætter vagter ind – blandt andet her på Christianshavns Bibliotek. Foto: Jens Beck Nielsen Fold sammen
Læs mere

Det første, der møder én ved indgangen til Christianshavns Bibliotek, er en plakat med beskeden om, at der igen åbnes for de selvbetjente aftentimer.

Med lidt mindre typer fremgår det, at Rådhusvagten fremover kommer regelmæssigt forbi, og at man opfordres til at melde hærværk og uroligheder på biblioteket. Det ligger på Christianshavns Torv, hvor tørsten slukkes selv på årets koldeste dage.

Danmarks biblioteker er i de senere år åbnet som både kulturhuse og ubemandede tilflugtssteder uden de traditionelle lukketider. Men nye problemer er flyttet med, idet de i et vist omfang er blevet væresteder og festlokaler.

En ny undersøgelse fra Slots- og Kulturstyrelsen vidner også om, at de problemer er blevet værre.

Væresteder og festlokaler

I den bemandede åbningstid drejer det sig hovedsageligt om en stigning i antallet af psykisk syge og hjemløse, der opholder sig og skaber uro. I den ubemandede åbningstid handler det især om, at unge fester og/eller hærger de rum, der er tiltænkt fordybelse.

Undersøgelsen fremgår af et nyt svar fra kulturminister Mette Bock (LA) til Folketingets Kulturudvalg. Her forklarer ministeren, at Slots- og Kulturstyrelsen i en rundspørge blandt landets 97 bibliotekschefer har spurgt, om niveauet af uro og konflikt er steget de seneste fem år.

Ja, vurderer 46 pct. af de 72 bibliotekschefer, som har besvaret. 12 pct. svarer, at problemerne gennem de seneste fem år er vokset i den bemandede åbningstid. 21 pct. svarer, at det er sket i både bemandede og ubemandede åbningstid. 72 pct. svarer, at stigningen er sket i den tid, hvor bibliotekerne er uden opsyn.

»Det er en meget uheldig udvikling med folkebibliotekerne, der er en vigtig kulturinstitution for så mange,« siger Socialdemokraternes Annette Lind, som er undervisningsordfører og medlem af Kulturudvalget:

»Vagtværn og folkebiblioteker harmonerer dårligt.«

I forhold til om bibliotekernes beredskab er tilstrækkeligt, betoner Mette Bock i svaret, at det er kommunale institutioner, som fastsætter egne retningslinjer og træffer egne foranstaltninger. Det indebærer i nogle tilfælde vagtværn, videoovervågning og aldersgrænse for adgang i den ubemandede åbningstid.

En fuckfinger til de voksne

Styrelsens rundspørge støttes af en undersøgelse, som Bibliotekarforbundet sidst i 2017 gennemførte blandt bibliotekernes tillidsrepræsentanter. 78 pct. af dem deltog, og syv ud af ti af dem havde fra august 2016 til august 2017 oplevet uro, konflikter eller trusler på stedet.

Ifølge undersøgelsen spænder problemerne fra grove drengestreger til ulovligheder. Det forekommer f.eks., at personale svines til og endda trues af brugere. At der drikkes alkohol og indtages stoffer. Og at der sker hærværk.

»Vi konstaterer en tendens, og vi vil arbejde aktivt for at sikre, at der kommer beredskaber og overfaldsalarmer der, hvor det er nødvendigt,« siger Tine Segel, formand for Bibliotekarforbundet.

Næstved Kommune har netop bevilliget en halv million kr. til vagtordning og videoovervågning. Ifølge Karen Delf, Næstveds biblioteks- og borgerservicechef, har borgere klaget over, at en gruppe unge har forpestet atmosfæren på biblioteket.

»I første omgang krævede de handling fra os som bibliotek, men et selvbetjent bibliotek er jo som en banegård med tag over. Det er et offentligt sted, og her kan vi som personale ikke gøre noget, men det kan borgerne selv. Det har de også prøvet, men det har blandt andet resulteret i en fuckfinger som svar fra de unge,« siger Karen Delf til Perspektiv, Bibliotekarforbundets fagblad.

Mange kommuner har skåret ned på den bemandede åbningstid og op for den tid, hvor borgerne kan bruge biblioteket på egen hånd.