Terrordømt dansk agent er i Danmark inden jul

1.238 dage efter at den 30-årige danske agent Ahmed Samsam i Spanien blev idømt otte års fængsel for terrorisme, overføres han til Danmark. Nu kommer efterspillet.

Danske Ahmed Samsam i Syrien. Privatfoto Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Flere måneders hemmelige forhandlinger om at få hentet den danske efterretningsagent Ahmed Samsam hjem fra Spanien har nu endelig båret frugt – Samsam udleveres nu til Danmark og er i landet inden jul.

Byretten i Glostrup har fredag godkendt hjemtagelsen af den danske statsborger, som i Spanien afsoner en fejlagtig dom på otte års fængsel for terror.

»At min klient nu langt om længe kan blive frigivet fra sit fængsel i Spanien og komme tilbage til Danmark er meget positivt. Vi ved nu, at han er hjemme inden for en måned,« siger advokat Thomas Brædder.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har i samarbejde med den øverste anklagemyndighed, Rigsadvokaten, siden foråret i hemmelighed arbejdet sammen med den spanske efteretningstjeneste (CNI) om at udvirke en hurtig overførsel af Samsam til Danmark.

Det er sket ved at påvirke de civile spanske myndigheder til at sikre en overførsel til Danmark. Arbejdet med at hente Samsam hjem blev igangsat, da Berlingske i januar 2020 afslørede, at Samsam var dømt med urette, idet han fra 19. december 2012 til 28. oktober 2015 var agent for de to danske tjenester og aldrig, som han er dømt for i Spanien, har tilsluttet sig Islamisk Stat.

Arbejdet med at få Samsam hjem har trukket ud i måneder, dels på grund af den alvorlige coronasituation i Spanien, dels på grund af det langsomt arbejdende spanske justitssystem.

Uretfærdigt dømt

De danske myndigheder har ikke officielt over for de civile spanske myndigheder – domstolssystemet, justitsmyndighederne og det nationale politi – på noget tidspunkt vedkendt sig, at Samsam var dansk agent. Kun den spanske efterretningstjeneste, CNI, der allerede i sommeren 2018 blev orienteret ved flere møder med PET og FE, kender sagens rette sammenhæng.

Det betyder også, at Samsam ikke løslades med det samme, når han ankommer til Danmark, men skal fortsætte sin afsoning. Hele overførslen hviler på en aftale med de spanske myndigheder om, at den dom, Samsam fik i Spanien i 2018 er »gyldig«, altså at den har retsvirkning i Danmark.

Ahmed Samsams advokat, Thomas Brædder, har under retsmøde i Glostrup derfor været tvunget – for at få Samsam hjem – til at acceptere, at den spanske dom fik retsvirkning i Danmark. Men han understreger, at byretten i Glostrup ikke tager stilling til, hvorvidt den spanske dom over Ahmed Samsam er rigtig eller forkert.

»Intet er ændret i min opfattelse af, at han er dømt med urette og ikke har fået en fair rettergang i Spanien. Det ændrer den her afgørelse ikke på,« siger Brædder.

Hverken Thomas Brædder eller de danske myndigheder har i den nuværende situation haft andre muligheder end at spille dette skuespil. Ahmed Samsam er dømt efter en normal retsproces i et EU-land, og skal han fuldstændigt frifindes, kræver det en ny, langvarig – og offentlig – retsproces i Spanien, hvor de danske myndigheder officielt og åbent vedstår sig, at Samsam var agent.

Det er utænkeligt.

Sagen er dertil for stor en knast i det dansk-spanske forhold på justitsområdet, fordi Danmark – trods en række oplagte muligheder – ikke straks efter Samsams anholdelse fik de spanske myndigheder orienteret om sagens rette sammenhæng og manden fragtet hjem.

2.920 dage

Under normale omstændigheder ville Samsams terrordom fra en domstol i Madrid på i alt 2.920 dage fra Madrid i Spanien være afsonet 27. juni 2025.

Men med Glostrup-byrettens nedsættelse af straffen kan Ahmed Samsam regne med at blive løsladt langt tidligere.

Efter anmodning fra vicestatsadvokat Anders Riisager, som repræsenterede den danske anklagemyndighed i sagen, har byretten i Glostrup konverteret den spanske dom således, at Samsam efter dansk ret er dømt efter straffelovens pragraf 114 c. om at lade sig hverve til en terrororganisation.

Dén paragraf blev i 2016 skærpet, så strafferammen i dag er ti års fængsel, hvis den pågældende har tilsluttet sig en væbnet styrke eller sågar 16 år under særligt skærpende omstændigheder – hvis der eksempelvis foreligger beviser for konkrete terrorhandlinger.

Da de rejser, Ahmed Samsam i Spanien er dømt for at foretage til Syrien, er fra før strafferammen blev forhøjet, skal hans straf i Danmark derfor udmåles efter den gamle strafferamme.

»Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at straffen konverteres til fængsel i seks år, hvilket var maksimumstraffen på gerningstidspunktet. Den danske statsborgers forsvarer har påstået rettens mildeste dom. Retten har fulgt anklagemyndighedens påstand og afsagt dom om, at straffens skal fuldbyrdes i Danmark med maksimumstraffen på fængsel i seks år,« lyder det i en pressemeddelelse fra byretten i Glostrup fredag eftermiddag.

Da byretten tirsdag denne uge under et 30 minutter langt retsmøde behandlede sagen, var vicestatsadvokat Anders Riisager og forsvarsadvokat Thomas Brædder enige om, at straffen maksimalt kunne ende på seks års fængsel i Danmark, og at det ville være bedst for alle parter med en hurtig afgørelse.

Vicestatsadvokat Anders Riisager understregede efterfølgende, at sagen blev behandlet som en hvilken som helst anden sag om hjemtagelse til afsoning i Danmark. Vicestatsadvokaten afviste derudover at kommentere sagen og svare på, om den spanske dom efter danske myndigheders opfattelse er korrekt eller ej.

Ahmed Samsam har i tre år og fem måneder siddet fængslet i Spanien, fortrinsvis dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat på rejser til Syrien. Under rejserne til borgerkrigen i Syrien var han – med undtagelse af én rejse i 2012, som ikke var ulovlig efter dansk ret – udsendt af først Politiets Efterretningstjeneste og siden Forsvarets Efterretningstjeneste som agent for Danmark.

Advokat Thomas Brædder vil på nuværende tidspunkt ikke kommentere, om den fejlagtige dom senere vil få et retsligt efterspil i Danmark.