Psykisk syge børn og unge tvangsfikseres jævnligt

Børn og unge under 15 år bør ikke fastspændes mod deres vilje, lyder det fra Ombudsmanden efter tilsynsbesøg.

Arkivfoto: Børn og unge under 15 år bør ikke fastspændes mod deres vilje, lyder det fra Ombudsmanden efter tilsynsbesøg. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Det sker med jævne mellemrum, at et barn eller en ung mod sin vilje fastspændes til en seng på en af landets psykiatriske afdelinger.

Det viser en ny rapport om børn og unge i psykiatrien fra Folketingets Ombudsmand.

»At fiksere et barn eller en ung er i sagens natur voldsomt indgribende,« siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en skriftlig kommentar.

»Derfor har jeg generelt anbefalet de psykiatriske afdelinger at have øget opmærksomhed på, at en patient efter psykiatriloven som udgangspunkt kun må tvangsfikseres kortvarigt,« siger han.

Ombudsmanden besøgte sidste år seks psykiatriske afdelinger for børn og unge. Her blev der gennemgået 22 sager, hvor et barn eller en ung var blevet fikseret mod sin vilje.

Syv af disse sager drejede sig om børn og unge under 15 år.

Men som udgangspunkt bør børn og unge under 15 år slet ikke tvangsfikseres, lyder det fra Ombudsmanden.

Sagerne viste også, at fikseringerne havde strakt sig over mange timer. I otte tilfælde havde barnet eller den unge således været fastspændt i over otte timer.

Børn og unge kan efter reglerne blive tvangsfikseret, når de er indlagt på psykiatrisk afdeling.

Den psykiatriske afdeling må alene anvende bælte, hånd- og fodremme og handsker ved fikseringen.

Det er tilladt at fiksere børn og unge mod deres vilje, men kun hvis der foreligger et samtykke fra deres forældre.

Ombudsmanden vil nu drøfte en række af de problemstillinger, som tilsynsbesøgene har afdækket, med Sundheds- og Ældreministeriet.

Men derved bortfalder nogle retssikkerhedsmæssige garantier i psykiatriloven, lyder det fra Ombudsmanden.

Det gælder eksempelvis ret til en patientrådgiver og muligheden for at klage.

»Vi siger, at man bør gøre mere ud af at gøre forældrene bekendt med, at de ikke behøver tage stilling til anvendelse af tvang over for deres børn,« siger Jørgen Steen Sørensen.

Ombudsmanden vil nu drøfte en række af de problemstillinger, som tilsynsbesøgene har afdækket, med Sundheds- og Ældreministeriet.