Nyt gennemsnit til 160 stræbsomme elever

Videnskabminister Helge Sander har besluttet, at de elever, der fik beregnet gennemsnit efter 13-skalaen, og som samtidig er berettiget til at få tunet gennemsnittet efter den såkaldte Bonus-A-ordning, skal have beregnet nyt gennemsnit. Danske Studerendes Fællesråd bifalder beslutningen.

Inden for den nærmeste fremtid får 160 elever, der blev bedømt efter den hedengangne 13-skala, og som samtidig var så flittige i gymnasiet, at de tog et ekstra højniveaufag, beregnet nyt gennemsnit. Det har videnskabsminister Helge Sander i dag besluttet.

I et brev til de universiteter, der har modtaget en optagelsesansøgning fra de pågældende studerende, beder videnskabsministeren nu om, at man lægger bonussen til og omregner gennemsnittet.

»Jeg har besluttet, at alle de ansøgere, der har et eksamensgennemsnit efter 13-skalaen, og som er berettiget til såkaldt bonus A, skal have beregnet et nyt eksamensgennemsnit, siger videnskabsminister Helge Sander (V) til Ritzau.

Nu bliver reglerne ændret igen, og ansøgere, der herefter er berettiget til optagelse eller en standby-plads får besked direkte fre det universitet, de har søgt ind på.

Bonus A-ordningen betyder, at de studerende kan forbedre deres gennemsnit med tre procent. Men med den nye karakterskala skrumpede forbedringen ind til blot én procent, og dermed forsvandt en stor del af gevinsten ved at de studerende sled ekstra meget over skolebøgerne på det tredje, tilvalgte højniveaufag i gymnasiet.

Hos Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er man glade for, at ministeriet har taget disse årgangsproblemstillinger op som opstår når man på den ene side indfører bonusordninger og på den anden side indfører nyt karaktersystem.

»Det er den bedste løsning for disse studerende. Men det er et problem, der opstår, når man både laver bonus-ordninger og kort efter udskifter karaktersystemet. Efter vores mening bør man fremover afholde sig fra at manipulere med karaktererne ved hjælp af bonusordninger. For det er vigtigt, at systemet har gennemsigtighed,« lyder det fra DSFs formand, Mads Svaneklink.