Mørklagte fangster til de største muslingefiskere

Hemmelige fangster gennem flere år. Skuffeaftaler til de største muslingefiskere. Og et folketing, der føler sig groft underinformeret og vildledt.

Muslingebåden Frigg lander muslinger på den østjyske kyst, hvor fiskere i årevis har bedt om lov til at fiske efter muslinger i Storebælt, men har fået nej. Manden på billedet har ingen relation til det konkrete forløb. Fold sammen
Læs mere
Foto: Tor Birk Trads Tor Birk Trads

Det handler sagen om:

De største muslingefiskere i Danmark har i al hemmelighed siden 2016 fået eksklusiv adgang til at lande mange ton blåmuslinger fanget ved Storebælt. Ordningen ved Storebælt går stik imod det, et politisk flertal i flere år har arbejdet for, nemlig at sikre en mere ligelig fordeling af kvoter blandt fiskerne.

Tilladelserne til de udvalgte fiskere er tilsyneladende givet gennem underhåndsaftaler mellem embedsmænd og udvalgte storfiskere. Fiskerne har angiveligt blot kontaktet embedsmænd for at få del i fangsterne, imens andre fiskere intet har fået at vide om aftalerne og har derfor ikke haft mulighed for at komme med i særordningen.

På papiret har myndighederne betegnet fiskeriet ved Storebælt som forsøgsfiskeri, selv om de månedslange fiskeperioder og mængderne af fangster tyder på et permanent fiskeri. At myndighederne har kategoriseret fiskeriet ved Storebælt som forsøgsfiskeri, betyder også, at fangsterne ikke tæller med i kvotelofterne for, hvor meget den enkelte fisker må fange.

Sagen bliver yderligere opsigtsvækkende af, at fiskere fra den jyske østkyst i mere end ti år forgæves har forsøgt at få tilladelse til forsøgsfiskeri i netop Storebælt.

I efteråret 2018 greb fiskeriminister Eva Kjer Hansen personligt ind i fiskeriet ved Storebælt. Ministeren sikrede, at alle fiskere fik mulighed for at søge om at komme med i ordningen, men opstillede samtidig nogle krav, som reelt afskar mindre fiskere fra at være med. Efter ministerens mellemkomst var udfaldet det samme: At stort set samme lille kreds af landets største muslingefiskere fortsat har adgang til Storebælt.

Et politisk flertal i Folketinget har kritiseret fiskeriministeren for mangelfuld inddragelse i forløbet og for at have været medvirkende til at give yderligere kvoter til lige præcis de fiskere, det politiske flertal forsøger at stække. Ministeren har fremhævet, at de første års fiskeri ved Storebælt har været under al kritik. Ministeren har forklaret, at hun først blev klar over, at fiskeriet var gået til de største muslingefiskere, da Berlingske stillede spørgsmål om sagen.

Politiske konsekvenser:

Den 10. april 2019 blev der afholdt samråd i Folketinget om ministerens rolle i forløbet. Efterfølgende konkluderede et folketingsflertal, at ministerens underinformation af Folketinget var så alvorlig, at Eva Kjer Hansen skulle tildeles en næse i form af en kritisk beretning. I hele regeringsperioden er der givet otte næser til siddende ministre - halvdelen er udløst på landbrugs- og fiskeriområdet og efter kritisk journalistik fra Berlingskes gravegruppe.

Derfor skal du læse om sagen:

Fiskeriet ved Storebælt har været kendetegnet ved, at alle normale regler er blevet kortsluttet. Nogle fiskere har fået aftaler under bordet, mens andre fiskere slet ikke er blevet informeret om mulighederne for at deltage i fiskeriet. Sagen indeholder også et yderligere niveau om magtens tredeling. Det årelange opgør mellem regeringen og dens embedsmænd på den ene side og et flertal i Folketinget på den anden side er et frontalt møde mellem den udøvende magt og den lovgivende magt. Den er måske det bedste eksempel på i nyere tid, at det kan være svært for Folketinget at få virkeliggjort sine politiske ønsker, hvis skiftende ministre og særligt embedsapparatet modarbejder lovgiverne.

Her er de vigtigste artikler om sagen:

Du kan læse Berlingskes første afsløring af fiskeriet ved Storebælt her.

Du kan læse en anden afsløring i sagen her.

Du kan få overblik over hele sagen her.

Du kan læse om de politiske konsekvenser her.

Tilbage til forsiden af Berlingskes gravegruppe.