Minister efter kritik af flygtningenævn: »Nævnet skal naturligvis administrere efter gældende ret«

Myndighederne har revurderet en sag om opholdstilladelse på baggrund af et forslag i regeringens såkaldte forståelsespapir om at give arbejdende flygtninge ophold. Men forslaget er ikke vedtaget, og Flygtningenævnet betragter ifølge et mødereferat sin beslutning som en fejl.

Der er med regeringens forståelsespapir lagt op til, at flygtninge skal have arbejdet samme sted i to år for at kunne få ophold i Danmark. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Det var en fejl, at Flygtningenævnet i juli besluttede at sende en sag om en somalisk statsborger til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen på baggrund af en forventet lempelse af loven. Det vidner et mødereferat fra Flygtningenævnet om.

»Man kan godt kalde det for en tilståelsessag. Flygtningenævnet siger efter nærmere overvejelser, at man ikke kan gøre sådan,« forklarer Frederik Waage, lektor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, som Berlingske har forelagt sagen.

Berlingske har tirsdag omtalt opholdssagen om den somaliske statsborger, som Flygtningenævnet sendte retur til Udlændingestyrelsen til fornyet behandling, efter at styrelsen forinden havde besluttet at inddrage vedkommendes opholdstilladelse. Baggrunden for Flygtningenævnets beslutning er det såkaldte forståelsespapir, som Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten blev enige om i forbindelse med regeringsdannelsen i juni.

Den somaliske statsborger havde sammen med sin advokat klaget over Udlændingestyrelsens afgørelse til Flygtningenævnet. Her lagde nævnet vægt på, at den nye regering ifølge forståelsespapiret vil indføre regler, der giver flygtninge, som har været i beskæftigelse i to år, mulighed for at blive i Danmark.

Den bebudede regelændring er dog ikke vedtaget i Folketinget, og Flygtningenævnets beslutning om at hjemvise sagen vækker derfor undren hos Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede, og to eksperter i forvaltningsret.

Erkender fejl

Flygtningenævnet har ikke ønsket at udtale sig, men henviser i stedet til et referat fra et ekstraordinært møde om sagen i Flygtningenævnets koordinationsudvalg – et referat, som nævnet har valgt at offentliggøre. Heri konkluderer udvalget, at regeringens forståelsespapir ikke giver grundlag for at hjemvise sager om opholdstilladelse.

»Udvalgets medlemmer var enige om, at det i sagen nævnte forståelsespapir endnu ikke er udmøntet i konkrete lovgivningsinitiativer, hvorfor papiret i sig selv ikke giver grundlag for at hjemvise sager vedrørende inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse, hvor klageren har været i beskæftigelse under opholdet i Danmark,« lyder det i referatet.

Frederik Waage, lektor i forvaltningsret på Syddansk Universitet

»Man kan godt kalde det for en tilståelsessag. Flygtningenævnet siger efter nærmere overvejelser, at man ikke kan gøre sådan her.«


Det er, oversat fra embedsmandsterminologi, en erkendelse af, at Flygtningenævnet har begået en fejl.

»Dokumentet må forstås på den måde, at Flygtningenævnet nu korrigerer sin beslutning i sagen. Man må behandle sagerne efter de eksisterende regler,« siger Frederik Waage, lektor i forvaltningsret på Syddansk Universitet.

Frederik Waage betegner tilsvarende Flygtningenævnets oprindelige beslutning om at hjemvise sagen som en fejl.

»Man kan ikke ændre praksis, når man ikke har håndfast lovgivning – det kan man bare ikke. Der vil være situationer, hvor man kan sætte sager i bero, fordi forventede lovændringer vil ændre fundamentalt på personers retsstilling. I denne sag er grundlaget simpelthen for spinkelt, for Flygtningenævnet er ikke blevet præsenteret for et lovforslag, og nævnet kan ikke basere sin sagsbehandling på hypoteser om, hvad Folketinget eventuelt måtte vedtage,« forklarer Frederik Waage.

Det har ikke været muligt at interviewe udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) om forløbet. I stedet har ministeren sendt et skriftligt svar, hvor han understreger, at Flygtningenævnet skal administrere efter gældende ret.

»Flygtningenævnet skal naturligvis administrere efter gældende ret. Jeg er derfor også tilfreds med, at Flygtningenævnets koordinationsudvalg løbende holder øje med, at sagerne i nævnet behandles i overensstemmelse med gældende ret og praksis,« udtaler Mattias Tesfaye i en e-mail fra ministeriet.