Leg med

Den bløde og farverige modellervoks er en suppe af kemikalier. En våd sandkasse er et ligeså godt stykke legetøj for de mindste, vurderer legeforsker Jørn Martin Steenhold.

Modellervoks kan indeholde både hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stoffer - også selv om den er mærket med et A, der sikrer, at legetøjet overholder branchens egne kriterier for, hvad der må være i modellervoks.

»Men hvis de farlige stoffer overhovedet er i, vil det som regel være i form af urenheder og derfor ikke være i koncentrationer på mere end 0,1 procent. Man kommer jo ikke udenom, at modellervoks er den rene kemi. Der kan nemt være mellem 25 og 50 forskellige stoffer i modellervoks,« siger direktør Jens Haugaard fra konsulentfirmaet Chemtox i Kolding.

Chemtox er rådgiver for brancheorganisationen Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialer og har i de sidste fem år været med til at fastlægge kriterier for, hvad blandt andet modellervoks, fingerfarver og farvekridt må indeholde af stoffer for at kunne bryste sig med branchens A-mærke.

»Mange af de formningsmaterialer, der tidligere blev solgt, indeholdt store mængder af allergifremkaldende og andre farlige stoffer. I dag har vi fået flyttet producenterne fra at levere noget skrammel til at levere noget fornuftigt,« siger Jens Haugaard.

Det uafhængige informationscenter Grøn Information kvitterer i en ny undersøgelse for branchens indsats ved - om ikke at blåstemple modellervoks - så i hvert fald at sige, at det er i orden for børn at modellere med den farverige og bløde voks.

»Det er ok at lege med modellervoks. Det ville også være absurd rådgivning at sige, at børn skal holde sig fra det - selv børn under tre år leger jo med det i vuggestuerne. Men vi råder til gengæld både institutioner og forældre til at gå efter de A-mærkede produkter, selv om det ikke er optimalt, at man skal rende rundt og kigge efter en privat mærkningsordning. Vi kan heller ikke udelukke, at de A-mærkede varer indeholder hormonforstyrrende stoffer, men der er her tale om producenter og forhandlere, der i forhold til lovgivningen har skærpet kravene til, hvad der må være i deres produkter. A-mærket er indtil videre det eneste pejlemærke, forbrugerne har,« siger miljøkonsulent i Grøn Information, Jannie Dragstrup.

Modellervoks

Grøn Information har kigget på indholdet i 13 forskellige slags modellervoks. Ingen af dem lever op til Grøn Informations krav om, at modellervoksen skal være fri for hormonforstyrrende eller andre uønskede stoffer. Derfor får ingen af mærkerne den højeste karakter. Til gengæld lever flertallet op til de krav, som er fastsat af brancheorganisationen Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialer.

Følgende ni slags modellervoks får derfor Grøn Informations næsthøjeste karakter:

1. Pottery Machine fra Top-Toy (BR).

2. Kids Dough Factory fra Top-Toy (BR).

3. Kids Dough fra Top-Toy (BR).

4. Jovi Modellervoks, forhandles af Panduro Hobby.

5. Soft Dough Modellervoks fra Jovi, forhandles af Panduro Hobby.

6. OMYA Patplume, forhandles af AV-form og BB.

7. Smeedi, forhandles af Vestergaard og X-act.

8. Soffi Modellermasse, forhandles af Vestergaard og X-act.

9. Dacta Soft Modellervoks (Dacta Form) fra Havo, forhandles af Padborg Legetøj.

Ovnhærdende modellervoks: Craell Therm Junior/Skala Modellervoks og er beregnet til at blive hærdet i en ovn. De indeholder PVC og blødgørere og må derfor kun bruges af børn over otte år. Begge typer modellervoks kan være mærket med et A. Men da kun mærket Cernit lever op til de nyeste krav fastsat af Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialer, er det kun den, der får Grøn Informations næsthøjeste karakter.

Modellerbivoks, der forhandles af Artemis og Colour Dough, der forhandles af Den Gamle Skole, indgik i undersøgelsen, men blev ikke vurderet, da oplysningerne fra forhandlerne var utilstrækkelige.

Kilde: Grøn Information, undersøgelse af modellervoks 2000-2001. Læs mere på www.greeninfo.dk

Grøn Information har i samarbejde med konsulentfirmaet Altox nærlæst datablade på 13 forskellige slags modellervoks. Da forhandlere og producenter ikke er forpligtet til at deklarere indholdet, har Grøn Information været afhængig af forhandlernes og producenternes vilje til at levere oplysningerne.

Samtidig giver oplysningerne på databladene kun et indtryk af de indholdsstoffer, der er reguleret i lovgivningen eller indgår i kriterier opstillet af brancheorganisationen Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialer. Det er altså ikke en fyldestgørende indholdsdeklaration, som Grøn Information har vurderet de 13 slags modellervoks på.

Heller ikke alle forhandlere har deltaget i undersøgelsen. Enten har de ikke villet deltage. Eller også er de ikke blevet spurgt. Det sidste er tilfældet for blandt andet Ikea.

Nogle af de modellervoks, der indgår i undersøgelsen, lever op til brancheorganisationens kriterier, men er alligevel ikke mærket med et A ude i butikkerne. Det gælder for eksempel de tre slags modellervoks fra Top-Toy, der står bag kæderne BR og Toys'R'Us. Top-Toy er nemlig ikke medlem af brancheorganisationen.

»Men forbrugerne har et godt udgangspunkt, hvis de kigger på vores liste, når de skal ud og købe modellervoks,« siger Jannie Dragstrup.

De typer af farvestoffer, konserveringsmidler og opløsningsmidler, der bliver brugt i formningsmaterialer, er ifølge Jens Haugaard fra Chemtox blevet væsentligt ændret gennem de sidste år.

»Og vi laver indimellem også stikprøver på de oplysninger, vi får fra vores leverandører.

Den sidste stikprøve-analyse var for halvandet år siden og enkelte faldt igennem - men det var ikke voldsomt. Hvis der må være eksempelvis 0,1 procent af et stof i modellervoksen, var der måske 0,3 procent i stedet for,« siger han.

Borsyre er et af de stoffer, der ifølge branchen godt må være i modellervoksen, selv om den er A-mærket - dog højst 0,1 procent som udtryk for en urenhed.

Borsyre kan skade forplantningsevnen, og Miljøstyrelsen så gerne stoffet klassificeret i EU som reproduktionsgiftigt.

»Vi synes ikke, børn skal udsættes for stoffer, der kan have sådanne egenskaber - uanset hvor lille mængden er,« siger akademiingeniør Annette Orloff i Miljøstyrelsen.

Problemet opstår, hvis børn spiser modellervoksen eller får modellervoks med giftige stoffer på skadet hud.

Danmark arbejder i EU for at sikre børn mod legetøj fyldt med farlige, kemiske stoffer. Miljøminister Svend Auken (S) og erhvervsminister Ole Stavad (S) har for nylig i et brev til EUs industrikommissær Erkki Liikanen kritiseret EUs nuværende regler for legetøj.

De danske ministre foreslår, at reglerne om legetøj ændres, så de kommer til at ligne reglerne for kosmetik. I dag er børn nemlig i nogle tilfælde dårligere beskyttet mod gift i legetøj, end voksne er på andre områder. For eksempel må emballage indeholde mindre af tungmetallerne bly, cadmium, chrom og kviksølv, end legetøj må frigive.

Reglerne for legetøj halter altså umiddelbart håbløst bagefter det såkaldte emballage-direktiv. Legetøjsreglerne fastslår, at der ikke må være farlige stoffer i legetøj i mængder, der kan være skadelige for børn.

Men indtil videre har legetøjsfabrikanterne stort set frit slag til at anvende de kemiske stoffer og selv vurdere, om legetøjet er farligt eller ej.

Ovnhærdende modellervoks kan muligvis være farlig. Modellervoks beregnet til at blive hærdet indeholder PVC og blødgørere - for eksempel de udskældte phthalater, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Af samme grund må de ovnhærdende modellervoks kun bruges til børn over otte år.

Mange institutioner henvender sig jævnligt til både Miljøstyrelsen og Grøn Information for at få at vide, om der bliver afgivet farlige dampe, når modellervoksen bliver hærdet i ovnen.

Grøn Information anbefaler forbrugerne helt at undgå de ovenhærdende modellervoks, mens Miljøstyrelsen vil gå i gang med at undersøge, om dampene fra modellervoksen kan være farlige.

»Indtil videre anbefaler vi institutionerne, at ovnen skal stå i et særskilt rum, og at børnene ikke må være til stede, når der varmes op. Det er også bedst, at der bruges en separat ovn til modellervoksen. Er det ikke muligt, skal den have en grundig rengøring, før den bliver brugt til madlavning,« siger akademiingeinør Annette Orloff fra Miljøstyrelsen.

Netop det at hærde modellervoks eller brænde lerting er noget, børn har stor glæde af, fortæller legeforsker Jørn Martin Steenhold, der efter mange år som forsker på LEGO i dag er ansat som projektleder på Instituttet for Fremtidsforskning.

»Men det gælder de lidt større børn, som gerne vil vise de ting frem, som de har produceret. Først i tre-fire-års-alderen begynder de at forme små figurer, og når de er seks, syv år gamle, begynder de at pynte deres ting, så de udover en brugsværdi også får en symbolværdi,« siger han.

Modellervoks må ifølge lovgivningen slet ikke anvendes til børn under tre år. Og Jørn Martin Steenhold har da heller ikke meget til overs for modellervoks som legetøj.

»Jeg synes, ler er bedre. Når børnene klasker modellervoksen sammen, forsvinder farverne. Og små børn kan ligeså godt smatte med jord og sand. Modellervoks er på linje med klæg jord, ler og smat, som små børn kan lide at rode rundt med. Det handler om, at de skal lære materialet at kende - de skal sanse sig igennem det. Og det kan de altså ligeså godt gøre i en våd sandkasse.«