Krav om undersøgelse af direktørs exit: »Du kan tro, jeg skal have ministeren i samråd«

Røde politikere vil stille kritiske spørgsmål til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) efter nye oplysninger er kommet frem om mulig usaglig direktør-afgang i krom-sag. Forsker siger, at man er nødt til at afdække ministerens rolle.

Forskere har påvist, at den danske grænseværdi for det kræftfremkaldende stof krom-6 er alt for høj. Det betyder, at mennesker, der arbejder med krom-6 risikerer at udvikle lungekræft. Særligt industri- og metalarbejdere kan være i farezonen, når de for eksempel bruger det farlige stof til at overfladebehandle metal. Krom-6 kan også forekomme i svejserøg. Fotografiet er taget ved metrobyggepladsen i Nørrebroparken og er ikke relateret til sagen. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Kritiske spørgsmål og krav om samråd og redegørelse er på vej mod beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), efter at Berlingske søndag afdækkede nye aspekter i den såkaldte krom-sag.

I november 2018 indgik daværende direktør i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Inger Schaumburg, en fratrædelsesaftale, efter at det kom frem, at reglerne for stoffet krom-6 på danske arbejdspladser i årevis har været for lempelige. Både Arbejdstilsynet og NFA har erkendt flere fejl i forløbet.

Dokumenter peger på, at Beskæftigelsesministeriets departementschef pressede direktøren til at vælge mellem en frivillig fratrædelse eller en afskedigelse, fordi man i ministeriet havde mistet tilliden til direktøren som følge af forløbet om krom-6. Direktøren valgte en fratrædelsesaftale.

Alligevel vurderer eksperter, at ministeriet ikke havde rygdækning i lovgivningen til at skille sig af med direktøren på denne måde, fordi afskedigelser skal ske efter indstilling fra bestyrelsen. En række kritikere har desuden peget på, at kravet om afgang var usagligt. Departementschefen fastholder imidlertid, at forløbet er i overensstemmelse med reglerne.

Chefforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch har fulgt forløbet om krom-6. Han vurderer i lighed med andre forskere, at reglerne er brudt og kalder dette et »stort problem«.

Professor Ulla Vogel fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø opdagede i maj i år, at grænseværdien for krom-6 kan have ligget alt for højt i mange år. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged.

»Vedtægterne skal sikre armslængde, så ministeren ikke blander sig i den daglige drift i NFA. Det er et organ med en udpræget grad af uafhængighed, som skal levere uvildig rådgivning til ministeriet. Derfor er det meget alvorligt, når ministeriet efter alt at dømme går bag om ryggen på bestyrelsen og fjerner en leder stik imod vedtægterne,« siger Roger Buch.

»Men det mest centrale spørgsmål er: Går en departementschef virkelig ud og gør det her alene? Man er simpelthen nødt til at få undersøgt, om ministeren har været vidende om afskedigelsen, eller måske direkte har bedt om fyringen af direktøren for at lægge sagen død politisk på Christiansborg eller i medierne. Det er meget alvorligt, hvis det er tilfældet, men det er svært at forestille sig, at en departementschef helt af sig selv handler på denne måde,« siger Roger Buch.

Inger Schaumburgs afsked med NFA satte også sindene i kog i den daværende bestyrelse. En svensk professor forlod bestyrelsen i protest over behandlingen af den tidligere direktør med henvisning til, at hun netop har kæmpet for at få det kemiske arbejdsmiljø tilbage på dagsordenen, efter at det i årtier havde været nedprioriteret. Andre daværende bestyrelsesmedlemmer bakker op om denne kritik.

Krav om adgang til dokumenter

Især blandt partierne i rød blok vækker de nye oplysninger forargelse. Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, fortæller, at han tilbage i november og december 2018 undrede sig over, at netop Inger Schaumburg måtte forlade sin stilling på grund af sagen, og at han derfor har spurgt sig for i miljøet for selv at undersøge fratrædelsen.

»Hun har været en klippe inden for hele arbejdsmiljøområdet de seneste årtier med dyb viden og faglighed. Derfor virker det grotesk, at man fravælger hende. Det er nærliggende at tro, at det handler om en politisk fyring, hvor nogen vil vaske hænder, fordi de selv har været med til at nedprioritere det kemiske arbejdsmiljø,« siger Christian Juhl.

Han vil nu have ministeren til endnu en gang at redegøre for hele forløbet under et samråd i Folketinget. Forinden skal alle dokumenter om sagen fra NFA, Arbejdstilsynet og ministeriet oversendes til beskæftigelsesudvalget i Folketinget, så politikerne egenhændigt kan skabe sig et indtryk af forløbet lige fra de fejlagtige grænseværdier blev opdaget til tiden efter Inger Schaumburgs fratræden. Hvis dokumenterne indeholder fortrolige oplysninger, må de udleveres i fortrolighed, påpeger han.

Christian Juhl, arbejdsmiljøordfører, Enhedslisten

»Hvis Troels Lund Poulsen har været involveret i det her, så sidder han godt nok på en varm stol«


»Du kan tro, jeg skal have ministeren i samråd. Hvis Troels Lund Poulsen har været involveret i det her, så sidder han godt nok på en varm stol,« mener Christian Juhl.

Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF) bakker op:

»Jeg fælder ikke nogen dom, før vi er kommet til bunds i denne sag. Men hvis ministeren har medvirket til ulovligheder for at dysse en mulig skandalesag ned, er det meget alvorligt.«

Socialdemokraternes beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen, ønsker også en dybere undersøgelse og alle dokumenter oversendt. Han fortæller, at han for tre måneder siden sendte en række faktuelle spørgsmål til ministeriet om forløbet, men at han først fik svar, for få dage siden i forbindelse med, at sagen begyndte at rulle igen.

»Deadline var for længst overskredet på de spørgsmål, og derfor har jeg en mistanke om, at ministeren forsøgte at trække tiden til efter valget, fordi det var mest belejligt for ham i en penibel sag. Men jeg har mistet tålmodigheden. Nu må alle sten simpelthen vendes,« siger Leif Lahn Jensen.

»Der er tale om et politisk svigt«

Ordføreren var selv meget kritisk, da systemfejlene om forkerte grænseværdier kom frem. Især da NFA og Arbejdstilsynet på kort tid udarbejdede to forskellige redegørelser om forløbet, beskyldte han embedsmænd for at lyve.

Leif Lahn Jensen afviser dog, at han unødigt har været med til at piske en stemning op og dermed har et medansvar for, at en direktør måtte forlade sin post på et måske usagligt grundlag.

»Jeg reagerede kraftigt, men det er altså en alvorlig sag, der handler om menneskeliv og myndighedssvigt. Set i det lys er det ikke en overreaktion. Jeg ville have ministeren og embedsværket til at tage ansvaret på sig,« siger Leif Lahn Jensen.

Det er uklart, hvor tæt ministeren har været på selve forløbet om Inger Schaumburgs fratræden. Noget tyder dog på, at han har været vidende om sagen, og at han har sikret sig en form for parlamentarisk rygdækning.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) ankommer her til et tidligere samråd om arbejdsmiljøreglerne vedrørende anvendelse af krom-6. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Fold sammen
Læs mere
Foto: Philip Davali.

Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører og formand for beskæftigelsesudvalget, Bent Bøgsted, fortæller, at han under forløbet fik en fortrolig orientering om sagen fra ministeren, og at han derfor ikke kan udtale sig.

Mener du, at det er et problem, hvis der er foregået noget ulovligt  i forløbet bag direktørens fratrædelse?

»Det har jeg ingen kommentar til. Jeg udleverer ikke fortrolige detaljer, og det kommer jeg til, hvis jeg skal kommentere på det,« siger Bent Bøgsted, som fortæller, at han ikke selv var med til at træffe beslutninger vedrørende fratrædelsen.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Morten Skov Christiansen sidder med i NFAs bestyrelse. Han er enig i med andre bestyrelsesmedlemmer i, at situationen er opstået, fordi man politisk har besluttet at nedprioritere det kemiske arbejdsmiljø i den nationale arbejdsmiljøstrategi, og dermed også i Arbejdstilsynet og NFAs indsats på området.

»Der er tale om et politisk svigt, som ministeren og Folketinget må tage ansvaret for at få rettet op på,« siger Morten Skov Christiansen.

Op til Berlingskes artikel om direktørafgangen sendte Beskæftigelsesministeriets departementschef, Jakob Jensen, dette skriftlige svar:

»Jeg kan bekræfte, at der er indgået en aftale mellem Inger Schaumburg og Beskæftigelsesministeriet, som det fremgår af en pressemeddelelse 30. november. Jeg kan endvidere oplyse, at forløbet er i overensstemmelse med både NFAs vedtægter og lov om sektorforskningsinstitutter.«

Det er ikke lykkedes at få beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i tale om sagen.

Læs mere:

Læs Berlingskes gennemgang af NFA-direktørens fratrædelse her.

Få et kort overblik over sagen om krom-6 her.

Læs mere fra Berlingskes gravegruppe her.