Kraftigt fald i læreroptag bekymrer - og glæder

Et fald på 26 procent i optaget på læreruddannelserne skaber ny uenighed mellem kommunerne og lærerne. Er det godt eller skidt?

Når antallet af nye lærerstuderende falder med godt en fjerdedel i forhold til sidste år, er det så en positiv eller negativ udvikling?

Danmarks Lærerforening er bekymret, mens Kommunernes Landsforening (KL) ser det som et skridt i den rigtige retning.

Formanden for KLs børne- og kulturudvalg, Jane Findahl (SF), ser blandt andet udviklingen som en konsekvens af, at adgangskravene til læreruddannelsen blev skærpet i foråret.

»Det har betydet, at det er blevet sværere at blive lærer. Det er positivt, fordi uddannelsen længe har kæmpet med et frafald på 40 procent. Derfor tror jeg på, at vi i fremtiden vil få de rigtige ind på læreruddannelsen, som virkelig ønsker at være der,« siger Jane Findahl i en pressemeddelelse.

Regeringen valgte i foråret at indføre et karakterkrav på 7,0 for at få direkte adgang til læreruddannelsen. Målet er blandt andet at gøre læreruddannelsen mere attraktiv.

»Da man skærpede kravene, var politikernes argument, at man ville øge prestigen og dermed skaffe flere ansøgere til uddannelsen. Men vi kan bestemt ikke påstå, at det er tilfældet,« siger formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen med henvisning til, at ansøgerfeltet var reduceret med 14 procent i forhold til 2012.

Anders Bondo Christensen ser både det mindre ansøgerfelt og det markant mindre optag som et krisetegn, der skal tages meget alvorligt i både kommunerne og i regeringen. Også set i lyset af, at mange lærere i en undersøgelse denne sommer fortæller, at de overvejer at forlade faget.

»Vi kan komme til at stå i en situation, hvor vi mangler dygtige lærere, som er noget af det allervigtigste, hvis vi vil sikre, at vi får dygtige elever. Derfor er det afgørende, at vi får vendt den her situation hurtigst muligt,« siger lærerformanden.

Og her er han helt enig med både KL og uddannelsesminister Morten Østergaard (R) i, at det skal være mere prestigefyldt at være lærer. Men det skal ikke ske ved at skærpe kravene til optagelsen på læreruddannelsen.

»Vi har længe anbefalet, at man forlader den her fireårige model og i stedet laver en femårig uddannelse, så vi får den op på kandidatniveau,« siger Anders Bondo Christensen.

Uddannelsesministeren argumenterer for, at der allerede er sket et prestigeløft med de skærpede krav.

»Med den ny læreruddannelse vil vi både øge respekten om - og forventningerne til - de lærerstuderende,« siger Morten Østergaard.

Men forventningerne om bedre kvalitet på uddannelsen går begge veje, understreger Bob Bohlbro, der er formand for Lærerstuderendes Landskreds.

»Ansøgerne til læreruddannelsen er blevet mødt med nye høje krav, og selvfølgelig betyder det, at de nye lærerstuderende også vil stille tilsvarende høje krav til deres uddannelse,« siger han.

Bob Bohlbro opfordrer derfor de nyoptagede lærerstuderende til at stille højere krav til timetal, vejledning, forskning og til deres lokaler og studiemiljø.

»De krav er uddannelsesstederne nødt til at imødekomme, hvis den nye læreruddannelse skal nå politikernes ønskede mål om højere kvalitet og mindre frafald,« siger formanden.

Det samlede snit for de optagne er vokset fra 6,2 til 6,6, og 91 procent af de optagne havde læreruddannelsen som førsteprioritet.