kommunearbejdsloese

Sådan har vi gjort:

Antallet af beskæftiget er fundet ved at kigge på alle der i perioden uge 43 2015 til 43 2016 har modtaget kontanthjælp eller integrationsydelse i 4 sammenhængende uger og som herefter har været i beskæftigelse 4 sammenhængende uger. Hvis en person er  flere gange i løbet af perioden har været i beskæftigelse, tæller personen kun med én gang.

Antallet af offentligt forsørgede er fundet ved at tælle antallet af personer, der har modtaget følgende ydelser i uge 47 2016: kontanthjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse, revalidering, forrevalidering, ressourceforløbsydelse, fleksjob, skånejob eller været på førtidspension.

Kommuneklynge: Her anvendes kommuneklyngerne for kontanthjælp.