Gentoftes skoler overvinder propfulde klasselokaler

Kommunen kompenserer for landets højeste klassekvotient med flere progressive tiltag. Men det er »langtfra optimalt« lyder det fra forælder.

Gentofte er den kommune, der har flest børn i klasserne. I gennemsnit 23,4 – to mere end landsgennemsnittet. Forælder Sara Katrine Jandrup mener, det er nødvendigt at se på antallet af voksne, der er per elev. »Hvis der er grupper af børn på 25 med én voksen tilknyttet, så har vi et problem. Det er for stor en mængde børn til en voksen. Måske man kan kompensere ved at investere i iPads,« siger hun. Fold sammen
Læs mere
Foto: Steffen Ortmann

Sara Katrine Jandrups datter er glad for at gå i tredje klasse på Skovshoved Skole. Alligevel er der et problem.

»Situationer med 25 børn og én voksen er langtfra optimale. Og det har, selv om der indimellem bliver inddraget en pædagog i undervisningen, været normen i første, anden og tredje klasse. Det er urimelige kår for både lærer og børn,« siger hun.

Gentofte er den kommune, der har flest børn i klasserne. I gennemsnit 23,4 – to mere end landsgennemsnittet. Samtidig er Gentofte Kommune blandt de, der bruger færrest kroner pr. elev.

»Uroen breder sig som en steppebrand, når der er så mange elever om en lærer,« siger Sara Katrine Jandrup.

Udfordrer normen

Bestyrelsesformand i Skovshoved Skole Søren Stemann Beck kan godt forstå kritikken.

»Selvfølgelig ville det være lækkert, hvis der var færre elever i klassen,« siger han, men advarer samtidig mod at kigge for entydigt på klassekvotienten. »En høj klassekvotient er ikke det samme som at sige, at undervisningen er dårlig,« siger han.

Søren Stemann Beck fokuserer på, at Skovshoved Skole – ligesom kommunens øvrige skoler – bevæger sig væk fra envejsundervisning, hvor læreren står ved tavlen, og eleverne sidder klæbet til stolen. I stedet skal gruppe- og projektarbejde samt fokus på den enkelte elevs udvikling løfte niveauet.

»Som skolebestyrelse oplever vi egentlig en kommune, som vil skolen det bedste, og som gerne vil prøve noget nyt og udfordre normen. Det er noget, som vi rigtig gerne vil være med på,« siger han.

Men det kalder Sara Katrine Jandrup et »papargument«. For det første oplever hun, at der på trods af en smule tværfaglig undervisning stadig er langt til et opbrud med klasserne. For det andet er det stadig relevant at se på, hvor mange voksne der er pr. elev, mener hun.

»Hvis der er grupper af børn på 25 med én voksen tilknyttet, så har vi et problem. Det er for stor en mængde børn til en voksen. Måske man kan kompensere ved at investere i iPads. Og ja, større differentiering på tværs af årgangen, mere fysisk bevægelse og lignende ville også hjælpe. Men det er bare langtfra den virkelighed, vi oplever på Skovshoved Skoles indskoling,« siger hun.

Tænker i helhed

Udviklingen af Skovshoved Skole sker i tæt kontakt med Pia Nyring (K), formand for Børne- og Skoleudvalget i Gentofte Kommune. I stedet for at fokusere på klassekvotient vælger hun at rette fokus mod tiltag, der på andre måder kan løfte undervisningen.

»Ifølge vores undersøgelser er forældrene generelt meget tilfredse med indskolingen. Vi tænker i helhed i, hvordan vi kan klæde den enkelte elev på.« siger hun.

I praksis betyder det investeringer i digitalisering, samarbejde med seminarierne, så studerende kan fungere som supplement til læreren, integrering af idræt i undervisningen for de elever, der har lettere ved det fysiske end det boglige samt andre tiltag, der skal klæde eleverne på til at komme godt videre i uddannelsessystemet.

»Vi skal udfordre dem, så de hele tiden synes, de har noget nyt og spændende at lære,« siger Pia Nyring, der udover sit politiske hverv er rektor på Øregård Gymnasium.

Noget tyder på, at eleverne griber udfordringen.

»Vi er den kommune, hvor flest unge fortsætter på videregående uddannelser,« siger Pia Nyring.

»Resultatet af vores arbejde kan også ses ved, at skolernes gennemsnitskarakterer ved afgangseksamenerne i de seneste fire år er vokset fra 7,3 til 8,0. Så vi synes, vi er på rette vej.«.

Kommunen investerer i år 14,5 millioner kroner i udvikling af lærernes og ledernes kompetencer. Det er ifølge bestyrelsesformand Søren Stemann Beck »sindssygt vigtigt«. Og netop her, i lærernes hænder, ligger nøglen til Gentoftes skolers succes. Så langt er moren, bestyrelsesformanden og politikeren enige.

»At jeg alligevel som forælder er glad for Skovshoved Skole skyldes vores engagerede lærere, vores visionære skoleledelse, og at min datter faktisk trives og lærer noget,« siger Sara Katrine Jandrup.