Færre lande vil få dansk bistand

Danmark afvikler sin udviklingsbistand i Latinamerika og koncentrerer sig om Afrika. Støtte til den private sektor får høj prioritet i den nye strategi for dansk udviklingsbistand.

Foto: Scanpix

I løbet af få år er det slut for Latinamerika med at modtage dansk udviklingsstøtte. Det samme gælder for to asiatiske lande og flere vil følge efter - formentlig i Afrika. Dansk bistand skal de kommende år koncentreres på færre modtagere, og støtten til den private sektor i udviklingslandene skal øges markant.

»Selv de fattigste skal være herre over deres eget liv«. Sådan præsenterer udviklingsminister Søren Pind (V) det nye strategipapir (eksternt link), der bærer titlen: »Frihed fra fattigdom - frihed til forandring«.

Med et slogan kendt fra den kommunale verden lyder kravet til dansk udviklingsbistand, at den skal effektiviseres og omprioriteres inden for samme økonomiske ramme, hvilket i Søren Pinds tilfælde betyder bedre bistand for 15,2 mia. kr.

LÆS OGSÅ: Søren Pinds blog om frihed fra fattigdom

Bistanden kommer til at hvile på fem prioriteringer med demokrati og menneskerettigheder, forbedring af kvinders vilkår, miljø samt mod til at yde bistand til skrøbelige stater. Det nye i strategien gemmer sig under det femte ben, vækst og beskæftigelse, hvor Danmark med bl.a. kreditstøtte på både mikro- og makro-plan vil hjælpe virksomheder i gang og yderligere støtte det såkaldte business-to-business-samarbejde, hvor danske virksomheder finder partnere i Afrika.

For det er her, vægten for bistanden skal koncentreres for fremtiden. Som Søren Pind bemærker »ligger Afrika tættere på os end Latinamerika«. I den del af verden er der andre donorer, som ligger tættere på. Altså »en ren geopolitisk overvejelse«, der sammen med en skidt udvikling i Niqaragua har ført til, at regeringen »i god ro og orden« vil sløjfe bistanden, medgiver Søren Pind.

På samme måde bliver der skåret i de sektorer, som Danmark støtter i de enkelte lande.

»Hvis der er 21 donorer, som tager sig af uddannelse eller noget andet, er der ingen grund til, at Danmark kommer ind som nummer 22,« mener Søren Pind.

»Vi skal være skarpere på, hvad vi involverer os i,« lyder det fra ham. Men samtidig lægger ministeren op til øget risikovillighed ved at engagere dansk bistand i skrøbelige stater som Somalia, Afghanistan og Zimbabwe.

Landbruget

Den nye udviklingsstrategi har allerede været udsat for kritik - bl.a. over, at man vil drosle ned på støtten til landbrugssektoren, men det afviser Søren Pind: »Dansk fokus er også støtte til landbrug via afsætning og indtjening« for, som han også siger med henvisning til dansk andelshistorie: »Der har været godsejere nok. Der er behov for flere bønder, for slagtere og mejerister.«

Og på uddannelsesområdet fremhæver han, at der bliver fokus på uddannelsesprogrammer for kvinder: »For når først kvinderne løfter, ændrer en masse ting sig i Afrika,« mener udviklingsministeren.

Strategien får både ris og ros:

»Vi synes, det vil være forkert at stoppe arbejdet i Latinamerika. Demokratiet er under stærkt pres i Nicaragua, hvor Danmark er en førende donor. Vi kan gøre en markant forskel ved at støtte civilsamfundet og andre uafhængige institutioner uden om regeringen. Ministeren lægger netop op til en øget indsats i skrøbelige stater, hvor der skal arbejdes utraditionelt og tænkes visionært for at bekæmpe ulighed og styrke de fattige. Det er der brug for i Latinamerika,« siger Vagn Berthelsen, generalsekretær i udviklingsorganisationen IBIS.

Skal huske de fattige

I Mellemfolkeligt Samvirke siger forkvinden, Trine Pertou Mach: »Det er helt afgørende, at regeringens markant forøgede støtte til den private sektor kommer de fattigste til gode. Det er bl.a. uklart, hvordan regeringen i praksis vil skabe en økonomisk vækst, som kommer de fattige til gode« og opfordrer ministeren til at have ørene åbne i den kommende tre ugers høringsfase.

Peter Blum Samuelsen, koordinator for Dansk Forum for Mikrofinans (et nyt initiativ til fremme af lån til iværksættere i ulande gennem Danske NGOer og virksomheder), er derimod positiv: »Søren Pind har ret. Vi skal have gang i udviklingen af den private sektor i ulandene. Vi har ventet længe på at vindene vender den vej - i lang tid har finansiering til iværksættere i ulande været noget, Udenrigsministeriet ikke har prioriteret, og det kan tælles på en hånd, hvor mange danske NGOer og erhvervsfolk, der alvorligt har satset på området.«