»Et nødvendigt hensyn«

Skoleleder Søren Ellesøe forklarer, hvorfor han har inviteret til et møde med forældre, hvor fædrene er uvelkomne.

»Hvis det er den eneste måde, hvorpå skolen kan komme i kontakt med de pågældende mødre, er der jo ikke andet at gøre,« siger undervisningsminister Bertel Haarder (V) om Holbergskolens beslutning om ikke at ville invitere skoleelevernes fædre med til dagens møde om mobning på skolen. Fold sammen
Læs mere

Når Holbergskolen i Københavns Norvestkvarter har fundet det nødvendigt at udelukke skoleelevernes fædre fra at komme med til et møde med fokus på mobning, begrunder skoleleder Søren Ellesøe det med hensynet til de muslimske mødre.
Initiativet kom fra skolens integrationsvejleder, som ville gøre en ekstra indsats for at gøre de muslimske mødre mere »dus« med den danske folkeskole. Vejlederen fik ideen, efter hun for cirka en måned siden havde holdt et møde med en række mødre og spurgt, hvad de gerne ville vide noget mere om. Mobning var et af emnerne.

? Hvorfor er mødet kun for mødre.
»Det er for at give indvandrerkvinder mulighed for at være til stede under de vilkår, som de må deltage i. Det er ikke et forsøg på at separere nogle, men mere at give en gruppe den sikkerhed, at det er kvinder, der er til stede.«

? Men hvorfor må fædrene ikke komme med.

»Der er indvandrerkvinder, hvis mænd ikke mener, at kvinderne må deltage, hvis der er andre mænd til stede.«

? Hvad med ligestillingsaspektet. Kan det ikke være et problem, at fædrene ikke må komme med til en debat om mobning.
»Hvis fædrene kommer og siger, at »det vil vi deltage i«, så vil vi snakke med dem om, hvad vi så skal. Så kan det være, at vi skal indkalde til en anden type møder.«

? Men når I arrangerer et møde, hvor mødre kan komme, men fædre ikke har nogen adgang, risikerer I så ikke at sende et signal om, at der ikke er ligestilling.
»Jeg synes, at det kan være et nødvendigt hensyn at tage for at skabe en kontakt med en gruppe forældre, som ikke normalt kommer så ofte på skolen, og som ikke rigtig er dus med vores skoletradition.«

? Hvis alternativet var, at fædrene måtte komme med til mødet, hvad ville konsekvensen så være.
»Det kunne muligvis være, at der kun ville være fædre tilstede, fordi der så ville være kvinder, som ikke kom. Jeg kan ikke sige det, men jeg synes, det var en god ting, at vores integrationsvejleder gjorde en særlig indsats for de etniske mindretals mødre. Vi har taget sagen op i Skolebestyrelsen, og her har man syntes, at det var et godt initiativ.«

? Har I haft nogle vrede fædre i røret.
»Jeg tror, at der været én enkelt henvendelse.«

? Er I en skole med mange indvandrerbørn.
»Nej. Jeg tror, at 22 procent af vores elever er af anden etnisk herkomst. For fem år siden havde vi kun syv procent. Så vi er en af de skoler i København, som ikke rigtig har taget vores del af integrationsproblematikken på os. Men det er vi så langsomt ved at få has på nu. Og det er i den sammenhæng, at du skal se det her initiativ.«