En underernæret dansk dreng på tre år med kronisk diarré og en femårig, som har mistet hørelsen: »Virkeligheden er, at de her børn er ved at dø«

Tiden er ved at rinde ud for mindst tre underernærede og syge danske småbørn i den kurdiske fangelejr al-Roj i det nordøstlige Syrien, advarer organisation.

En femårig dansk dreng i al-Roj-fangelejren i det nordjøstlige Syrien. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Helbredet er i så alvorlig grad forværret for de syge og underernærede danske småbørn i en fangelejr i det nordøstlige Syrien, at danske speciallæger – igen – utvetydigt anbefaler, »at alle børn evakueres til Danmark med deres mødre«.

Det fremgår af en ny rapport, hvor to speciallæger udpeget af de danske myndigheder beskriver den aktuelle helbredssituation for de i alt fem danske børn.

Speciallægerne tilså de samme børn i maj sidste år, og allerede dengang var situationen alvorlig. Den nye rapport tegner et billede af en yderligere tilspidset situation:

En dreng på nu tre år har haft kronisk diarré, siden de danske lægers besøg for snart et år siden, og han karakteriseres som underernæret i alvorlig grad.

»Vi er fortsat meget bekymret for... (navn udeladt),« skriver lægerne i myndighedsrapporten.

En anden dansk dreng, fire år gammel, har udviklet »forværrede psykologiske/psykiatriske symptomer, diagnosticeret af lokal psykiater med ptsd og adhd«.

Den fireårige – som ikke har taget på i vægt siden maj sidste år – bliver i lejren behandlet med amitriptylin, som er et antidepressivt middel, man i Danmark ikke bruger til hverken børn eller unge.

»Vi er væsentligt mere bekymrede for... (navn udeladt) end tidligere,« skriver de danske speciallæger.

Den femårige danske dreng med kroniske ørenæse-halssymptomer er også underernæret i alvorlig grad, og ifølge familien har han nu – i hvert fald midlertidigt – mistet hørelsen og har akut brug for at få fjernet sine mandler i en operation.

»På det foreliggende anbefales subakut indlæggelse koordineret med specialiseret børneafdeling og børnepsykiatrisk afdeling,« skriver speciallægerne i rapporten.

De tre småbørn – og yderligere to – kom ikke med til Danmark, da regeringen i oktober 2021 evakuerede 14 andre små børn og deres nu terrorsigtede mødre fra al-Roj-lejren, fordi de efterladte børns mødre har fået administrativt frataget deres danske statsborgerskab.

Regeringen har betonet, at man også ønsker at hjemtage de sidste fem børn, som efter loven har dansk statsborgerskab, men kun hvis forældrene går med til at blive tilbage i lejren.

De voksne kvinder i lejren uden dansk statsborgerskab har krævet den administrative fratagelse prøvet ved det danske retssystem. Mandag i påskeugen fælder Østre Landsret dom i den første sag.

I mellemtiden er børnenes i forvejen skrantende helbred forværret yderligere.

En utænkelig livshistorie

Lægerapporten, som dokumenterer deres tilstand, er klassificeret og ikke offentligt tilgængelig, men børnenes familiemedlemmer i Danmark har ønsket, at offentligheden får indsigt i børnenes forværrede helbred.

»Vi i familien er meget bekymret for børnene og deres mor. De får det dårligere og dårligere, indtil det bliver for sent at redde dem. Derfor håber vi, de snart henter børnene og deres mor tilbage til Danmark,« lyder det i en skriftlig udtalelse sendt til Berlingske fra familien til to af børnene og deres dansk-marokkanske mor.

I en anden besked til avisen fortæller mosteren til den femårige drengs mor, at familien lever i »konstant frygt for, at han ikke overlever vinterens kulde, sommerens hede og efterårets kraftige sandstorme« i den efterhånden slidte teltlejr.

»Er han her fortsat næste år, næste måned eller i morgen?« spørger familien sig selv, fortæller mosteren i beskeden.

Hun opsummerer den femårige drengs livshistorie, hvor han »har været igennem det mest utænkelige, som intet barn bør udsættes for«:

»Mistet sin fætter (en jævnaldrende dreng, som døde i et bombeangreb, red.), oplevet bomberegn og kidnapning. Alt for mange traumatiserende oplevelser, der for evigt vil give mén på sjælen. Udmagret af sult og så svækket, at han knapt kan stå på benene. Han har multiple alvorlige infektioner, der yderligere svækker ham, og han er konstant smerteforpint grundet granatsplinter i sin lille krop.«

Mosteren betoner videre, at forholdene i lejren er »kummerlige«, og at den »nødvendige medicinske behandling« ikke er tilgængelig.

»Vi er meget bekymrede for ham – det lille menneske, der allerede har været alt for meget igennem i sit korte liv. Vi ved ikke, hvor længe han kan klare det under disse omstændigheder. Hverken psykisk eller fysisk. Disse forhold gavner ikke barnets tarv, tværtimod.«

Den kurdiske fangelejr al-Roj i det nordøstlige Syrien. Det er her, alle de tilbageværende kvinder udrejst fra Danmark og deres børn er tilbageholdt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged.

Uden statsborgerskab ingen hjælp

Der bor i alt fem børn, som efter indfødsretsloven har statsborgerskab i Danmark, i den kurdiskkontrollerede al-Roj-fangelejr.

I lejren holdes tusinder af tilbageholdte tidligere medlemmer af Islamisk Stat fanget, indlogeret i telte mellem jordstier, i håb om at deres hjemlande på et tidspunkt henter dem hjem til retsforfølgelse.

Det har tilsyneladende lange udsigter.

Hvad angår de tilbageværende kvinder fra Danmark og deres børn, er problemet – ikke mindst børnenes problem – at de voksne kvinder ved en administrativ beslutning har fået frataget deres danske statsborgerskab.

Al-Roj-kvinderne blev som de første ramt af en ny lovgivning, som fra 2019 gav den siddende udlændinge- og integrationsminister beføjelse til ved en ministeriel beslutning at fratage statsborgerskaber, hvis en person »har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser, medmindre den pågældende derved bliver statsløs«. En lov, som Folketinget indførte for netop at ramme de personer fra Danmark, som rejste til Syrien for at tilslutte sig nyere tids måske mest brutale terrorbevægelse, Islamisk Stat.

I forbindelse med hjemtagelsen af 14 børn og tre voksne kvinder i oktober sidste år understregede regeringen, at det var et klart ønske også at tage de sidste fem danske børn til Danmark.

Men det var altså ikke muligt, lød forklaringen, fordi deres mødre ikke længere er danske statsborgere, og fordi kvinderne har nægtet at give samtykke til adskillelse fra børnene.

I mellemtiden har al-Roj-kvinderne hver især krævet den administrative fratagelse af deres statsborgerskaber prøvet ved retten.

Den første af disse sager ventes afgjort mandag, hvor Østre Landsret tager stilling til, om en dansk-marokkansk kvinde retteligt kunne fratages statsborgerskabet – og dermed også, om de sidste fem børn og kvinderne bør hentes til Danmark som de andre, bemærker advokat Knud Foldschack, som er medstifter af Repatriate The Children Denmark og advokat for den dansk-marokkanske kvinde, som kom til Danmark som treårig med sin familie.

»Det er utilstedeligt, at myndighederne vil være bekendt at trække børnenes pinsler i Syrien i langdrag ved at trække situationen ud med lange retssager. De bruger retssystemet til at skabe uretfærdighed. Virkeligheden er, at de her børn er ved at dø,« siger Knud Foldschack, medstifter af Repatriate The Children Denmark.

Hvorfor giver mødrene ikke danske myndigheder samtykke til, at børnene kan hjemtages alene, når de er ved så dårligt helbred?

»Børnene er for det første hamrende syge og skal hjem. For det andet vil kurderne ikke acceptere, at man skiller mødrene fra børnene. For det tredje kan et samtykke afgivet under tvang være ugyldigt. Desuden har børnene en absolut ret til at være sammen med deres mødre. Det er et middelalderligt synspunkt, at små børn skal skilles fra deres mødre. Det er udtryk for, at regeringen tager børnene som gidsel i det politiske spil,« siger Knud Foldschack.

Tre børn foran en interimistisk kiosk i den kurdiske fangelejr al-Roj i det nordøstlige Syrien. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged.

Lægernes anbefaling: Tag børnene hjem

Organisationens direktør, Natascha Rée Mikkelsen, betoner ligeledes, at tiden snart rinder ud for børnene og de muligheder, der er, for at hjælpe dem, før de enten omkommer i lejren eller får varige mén.

»Hvis det ender med, at de dør dernede eller bliver skadet for livet, er det jo utilgiveligt. Vi har at gøre med mindst tre børn, som er alvorligt syge, som har mødre, der har fået frataget statsborgerskabet. Det er ubærligt; vi diskuterer jo ikke, om børnene er syge, eller om de kan få den nødvendige behandling i Syrien. De er syge, og de kan ikke få behandling,« siger Natascha Rée Mikkelsen, direktør i Repatriate The Children.

Hun hæfter sig ved, at Sundhedsstyrelsens egne speciallæger tilsyneladende ikke længere vil tage ansvar for, hvad der sker med børnene herfra.

I en særlig ordning har lægerne for Sundhedsstyrelsen på afstand monitoreret udviklingen i børnenes helbred i det tilfælde, at det i akut livstruende sygdomstilfælde skulle blive nødvendigt med en akut evakuering.

I rapporten bemærker lægerne imidlertid, at »der ikke er grund til at videreføre lægeordningen«, medmindre der er udsigt til, at børnene bliver hentet til Danmark snart.

»Vi læser det her, som at lægerne siger, de ikke længere tør tage ansvaret for, om de overlever de her børn,« siger Natascha Rée Mikkelsen.

Hun tilføjer, at regeringens egne speciallægers konklusion i rapporten er klar. Den lyder:

»(Vi) anbefaler fortsat, at alle børn evakueres til Danmark med deres mødre.«

Berlingske har spurgt Udenrigsministeriet, som efter avisens oplysninger har læst speciallægernes rapport, om børnenes helbredssituation giver anledning til at genoverveje, hvorvidt børnene og deres mødre skal hjemtages.

I et skriftligt svar fra ministeriet lyder det:

»Regeringens beslutning af 18. maj 2021 om at tilbyde evakuering af de danske børn i Roj-lejren er fortsat gældende. De fem børn, hvis mødre ikke har dansk statsborgerskab, vil blive tilbudt evakuering uden deres mødre, hvis mødrene samtykker hertil. Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager og kan ikke give yderligere oplysninger.«

De danske speciallæger tilså i lejren kun tre af de i alt fem børn med dansk statsborgerskab og indfødsret. Derfor er det uklart, hvordan de øvrige to har det.

Det er organisationen Repatriate The Children Denmark, som på grund af børnenes forværrede helbred opfordrede Udenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen til at udarbejde en ny rapport.

Hvad angår de tre kvinder, som sammen med deres i alt 14 børn blev evakueret fra fangelejren i oktober, blev de ved ankomsten til Danmark sigtet og varetægtsfængslet under mistanke for at have tilsluttet sig Islamisk Stat, mens de opholdt sig i Syrien.

De 14 hjemtagne børn er bosat i netværks- og familiepleje, og de er i Danmark kommet i forskellige former for lægelig behandling og psykiatrisk udredning.