De ældste klarer sig bedst, fordi de er ældst

De ældste børn i en klasse klarer sig bedst i de første skoleår, men i de ældste klasser og i senere uddannelse, forsvinder de ældstes fordel.

For mange børn begynder for tidligt i skolen. Fold sammen
Læs mere
Foto: NIels Ahlmann Olesen

Hvad betyder et barns alder ved skolestart for barnets præstationer i skolen og livet?Det svar forsøgte to undersøgelser sidste år at give. Den ene undersøgelse fra SFI viste, at sen skolestart giver børn et fagligt forspring i starten af skoleforløbet, men at dette forspring udjævnes senere i skoleforløbet. Den anden undersøgelse fra Rockwool Fonden viste, at forspringet ikke holder på længere sigt, og at der ikke er sammenhæng mellem alder ved skolestart og senere fuldført uddannelse.

I den første analyse undersøgte forsker og projektleder Hans Henrik Sievertsen fra SFI børn, der er født i 2003 og 2004. Dengang de startede i skole, udsatte ti-15 procent af en årgang deres skolestart.

»Undersøgelsen viste, at de ældste børn, der er født i starten af året, klarer sig bedre ved test, end de børn, der er født i slutningen af året. Men forskellene kan skyldes, at børnene er næsten et år ældre, når de bliver testet. Det skyldes ikke nødvendigvis, at de ældre børn har lært mere end de yngre,« forklarer Hans Henrik Sievertsen.

Er det en fordel eller ulempe at udskyde skolestart?

»På de yngste klassetrin klarer de ældste elever i en klasse sig bedst, men de forskelle forsvinder senere i skoleforløbet, så forskellene behøver ikke at være et problem i sig selv. Børnenes mødre rapporterer om mindre hyperaktivitet blandt de børn, der starter senere i skole. Men det er vigtigt at understrege, at det er moderens opfattelse, som muligvis er påvirket af, hvem moderen sammenligner barnet med.«

Hvad kan vi udlede af undersøgelserne?

»Vi oplever forskelle mellem børnene, hvor nogle har et aldersmæssigt forspring, mens andre halter efter, men skolerne er rimeligt gode til at håndtere det, for forskellene udjævner sig i løbet af skoletiden.«

Behøver vi så at være urolige over, at færre børn nu får udsat skolestart?

»Det er svært at sige. Vi ser, at effekterne udligner sig for de fleste børn, så der er ikke noget argument for, at det skulle være et problem.«