Bertel Haarder: OK at lukke kirker

Kirkeministeren støtter forslaget om at lukke kirker i København.

Kirkeminister Bertel Haarder (V) siger til Kristeligt Dagblad, at han agter at støtte det forslag, han får fra Københavns biskop, Erik Norman Svendsen, til efteråret om de hidtil største ændringer i stiftets historie.

Forslaget, som nu er i høring i sognene, omfatter ændringer i 80 procent af sognene i stiftet samt 10 kirkelukninger. Bertel Haarder er i sin egenskab af kirkeminister den eneste, der ifølge loven kan føre planen ud i livet. Så hvis sogne mod sammenlægninger og kirkelukninger havde regnet med, at en grundtvigiansk kirkeministers først og fremmest ville lytte til græsrødderne og have omsorg for sognets selvstændighed, har de taget grundigt fejl.

Bertel Haarders udtalelser falder godt i tråd med den tale, han i juni holdt ved Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde, hvor han talte for mere kirke for pengene i folkekirken.

- Det er også de takter, jeg ser i stiftsrådets forslag om sognesammenlægninger, som blandt andet vil begrænse antallet af kirkefunktionærer.

- Derfor bliver det også svært at få mig til at ændre holdning til sagen, når jeg sidder med indstillingen fra biskoppen. For problemer med forslaget fra stiftsrådet hører egentligt ikke hjemme på kirkeministerens bord. De hører hjemme i stifterne og provstierne. Kirkeministeren ønsker ikke en lovændring, der lægger magten til sognesammenlægninger og kirkelukninger i provstier eller stifter.

- Jeg vil ikke afskære menighedsrådene fra indflydelse. Menighedsrådene er byggestenen i dansk kirkeliv, og derfra udspringer det hele. Så derfor skal de selvfølgelig også høres.

Det ændrer dog ikke på, at Bertel Haarder også har noteret sig, at interessen for den lokale sognekirke stiger dramatisk, når den trues af lukning.

- Når det er sagt, så er mit gæt, at forslaget ender med, at vi får mange sognesammenlægninger, men ikke forfærdelig mange kirkelukninger. Blandt andet fordi nogle af bygningerne kan være bevaringsværdige og derfor ikke kan bruges til andre formål, siger han.Menighedsråd og provstier har frem til oktober mulighed for at gøre indsigelser eller stille ændringsforslag til forslaget fra biskop og stiftsråd.

Formand for stiftsrådet Inge Lise Pedersen siger, at hvis ændringsforslagene er visionære og økonomisk velbegrundede, så er der gode chancer for at komme igennem med dem.

Kilde: Kristeligt Dagblad