Nye regler for hjemme-pc'er

Ifølge forslaget skal skattefriheden for hjemme-pc med tilbehør fremover også kunne omfatte engangsudgifter til

etablering af højhastigheds- og bredbåndsforbindelser.


Det nye lovforslag fastholder derimod det gældende

krav om, at medarbejderen ikke må gå ned i bruttoløn for at få stillet en hjemme-pc skattefrit til rådighed.

Som et supplement til de gældende regler foreslås, at medarbejderen i stedet kan afholde udgifterne til hjemme-pc-ordningen

af beskattede midler. Udgiften hertil kan som modstykke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, det vil sige

med en skatteværdi på ca. 33,3 pct. Fradraget kan maksimalt udgøre kr. 3.500 årligt.


Det er en betingelse

for anvendelse af denne ordning, at arbejdsgiveren afholder minimum 25 pct. af udgifterne til ordningen, herunder omkostninger til

hard- og software, engangsudgifter til etablering af en højhastigheds- eller bredbåndsadgang samt udgifter til deltagelse

i pc-kurser. Arbejdsgiveren skal foretage indberetning af egenbetalingen til skattemyndighederne, så det fremgår af printselvangivelsen.


Persongrupper,

som er ansat på overenskomstmæssige eller tjenestemandsvilkår, vil ofte være henvist til løsningen

med egenbetaling af beskattede midler. På grund af den lave fradragsværdi, vil løsningen være relativt dyr

sammenlignet med de tidligere gældende regler, hvor hjemme-pc''en kunne finansieres via en nedgang i bruttolønnen. Det

gælder også, selvom arbejdsgiveren ifølge lovforslaget er forpligtet til at afholde 25 pct. af udgifterne selv.

Hvis en hjemme-pc anskaffes for kr. 14.000, vil medarbejderens egenbetaling udgøre 75 pct. af kr. 14.000, eller kr. 10.500.

Ved en fradragsværdi på 33,3 pct. udgør medarbejderens udgift 66,7 pct. af kr. 10.500 eller kr. 7.004. Efter de

tidligere regler med nedgang i bruttolønnen ville medarbejderens udgift ved en marginalskat på 63,3 pct. udgøre

36,7 pct. af kr. 14.000 eller kr. 5.138.


Der foreslås ingen ændringer eller præciseringer i relation til arbejdsgiveren,

herunder i forhold til den momsmæssige behandling.

ADSL

Ifølge lovforslaget kan arbejdsgiveren fremover stille en datakommunikationsforbindelse

med fuld adgang til arbejdsstedets netværk skattefrit til rådighed. Der er ikke krav om, at der er tale om en højhastigheds-

eller bredbåndsforbindelse. Skattefriheden omfatter ifølge bemærkningerne til lovforslaget også almindelige

telefonsamtaler. Hvis en medarbejder har adgang til virksomhedens netværk via sin almindelige telefonforbindelse, vil en beskatning

af fri telefon, så vidt ses helt kunne undgås.

BruttotrækDet nye lovforslag fastholder som tidligere nævnt

kravet om, at der ikke må ske fradrag i bruttolønnen, når en pc ønskes stillet skattefrit til rådighed.

For persongrupper, der forhandler løn individuelt, er det i praksis meget vanskeligt at afgøre, om dette krav er opfyldt. Skattemyndighederne

sættes på en tilsvarende vanskelig kontrolopgave.


Så vidt ses, havde det været betydeligt enklere at

genindføre den gamle model, hvor hjemme-pc kunne stilles til rådighed mod at foretage nedgang i den fremtidige bruttoløn.

Et af problemerne dengang var, at for eksempel offentligt ansatte ikke kunne udvise løntilbageholdenhed, idet skattemyndighederne

hævdede, at lønnedgangen skulle have virkning for alle dele af lønnen, herunder feriepeng