Må udlandsdansker købe og udleje lejlighed?

Det er en myte, at en tidsbestemt udlejning kun må strække sig over to år.

Ved en tidsbestemt lejeaftale er det vigtigt, at lejerne rent faktisk fraflytter inden fire uger, efter at aftaleperioden er udløbet. Arkivfoto: Scanpix
Læs mere
Fold sammen

SPØRGSMÅL:

Jeg har folkeregisteradresse i Göteborg i Sverige, men er dansk statsborger og har boet i Danmark fra jeg var nul til 25 år. Jeg vil gerne købe en lejlighed i København, som jeg vil leje ud, indtil jeg flytter tilbage til Danmark om to-tre år, hvor jeg selv vil bo i lejligheden. Er der noget i den proces, jeg skal være opmærksom på?

Jeg har for eksempel fundet et svar på et lignende spørgsmål, hvor følgende blev nævnt: »Du skal være opmærksom på, at der er begrænsninger med hensyn til udlejning og udlejningens perioder.«

Hvilke begrænsninger er det, der hentydes til i forhold til udlejning?

Med venlig hilsen J.

SVAR:

Når du har boet i Danmark i 25 år, har du ret til at købe fast ejendom her i landet.

Der er flere forhold, som man skal være opmærksom på, når man skal udleje sin ejendom. Jeg vil her fokusere på spørgsmålet om, hvorvidt der kan indgås en tidsbestemt lejeaftale. Der er ikke noget til hinder for, at du udlejer den lejlighed, du måtte købe. Lejelovens udgangspunkt er, at lejeaftalen skal være tidsubegrænset, således at den fortsætter, indtil den opsiges af dig eller din lejer. Det er også muligt at indgå en tidsbestemt lejeaftale, hvilket vil sige, at lejeaftalen ophører uden opsigelse på et nærmere bestemt tidspunkt.

Når du planlægger at skulle bebo lej­ligheden om to-tre år, vil det mest hensigtsmæssige være at udleje lejligheden på en tidsbestemt lejeaftale, da det kan være vanskeligt at opsige en tidsubegrænset leje­aftale – og i dit tilfælde praktisk taget umuligt.

Sædvanligvis ville man i din situation opsige lejeaftalen med den begrundelse, at man selv skal benytte lejligheden. Du kan dog ikke benytte den regel, da du ikke selv tidligere har beboet den ejerlejlighed, som du har købt.

Tidsbegrænsning skal være begrundet

Der kan kun indgås en tidsbestemt leje­aftale, hvis tidsbegrænsningen er tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold. Det må på baggrund af retspraksis antages, at det forhold, at du ønsker at flytte hjem til Danmark ved tidsperiodens udløb, er en tilstrækkelig begrundelse. Tidsperioden kan være så lang, som du ønsker det. Der er en vedholdende myte om, at tidsbestemte lejeaftaler maksimalt kan være på to år. Dette er ikke korrekt.

Der er således intet til hinder for, at du lejer lejligheden ud i tre år. Der er heller ikke noget til hinder for, at du, når lejeperioden er udløbet, udlejer lejligheden igen på en ny tidsbestemt kontrakt, så længer forholdene på dette tidspunkt begrunder en tidsbegræns­ning. Du skal dog være opmærksom på, at jo flere gange, du indgår en tidsbegrænset lejeaftale, jo mere kritisk vil boligretten se på begrundelsen.

Lejer skal fraflytte til tiden

Hvis boligretten måtte komme frem til, at der ikke er grundlag for at indgå en tidsbestemt lejeaftale, vil tidsbegrænsningen bortfalde, og lejeaftalen vil fortsætte tids­ubegrænset på de samme vilkår i øvrigt.

Når den tidsbestemte lejeaftale ophører, er det vigtigt, at du sikrer dig, at lejer faktisk fraflytter. Hvis lejer bebor ejerlejligheden i fire uger efter lejeperiodens udløb, uden at du opfordrer lejer til at flytte og efterfølgende følger op på denne opfordring, hvilket typisk vil være ved at bede fogedretten om hjælp til udsættelse af din lejer, bortfalder vilkåret om tidsbegrænsning, og lejeaftalen fortsætter tidsubegrænset.

Med venlig hilsen Jesper Rye Jensen, advokat (L), www.ForumAdvokater.dk