Halv rente til hver femte

Onsdag bliver en festdag for 20 procent af alle danske boligejere med realkreditlån.

Først SP-penge, så lavere rente og til næste år lavere skat... hvis man beholder sit job, bliver der mange flere penge til rådighed for familierne i Danmark. Fold sammen
Læs mere
Foto: Arkivfoto: Jeanne Kornum

Boliglån for samlet 180 milliarder kroner får i store træk halveret renten fra 1. juli, og boligjere med lån for yderligere omkring 180 milliarder kroner kan se frem til en lignende besparelse 1. oktober.

Det drejer sig om den femtedel af alle boligejere med realkreditlån, som har belånt boligen med variable lån med renteloft - også kendt under navne som Garantilån, RenteMax eller FlexGaranti. Renten på disse lån reguleres nemlig hvert halve år og styres af den såkaldte seksmåneders Cibor-rente, som i dag er faldet til 2,3933 procent. Oven i skal lånerne så betale et rentetillæg på mellem 0,3 og 0,8 procentpoint for at være beskyttet mod meget voldsomme rentestigninger.

Loftet på lånene er typisk på fem eller seks procent, og det loft har været i funktion den seneste tid. De mange boligejere vil derfor opleve, at rentebetalingen bliver halveret - enten ved terminen ved udgangen af september for lån med renteregulering 1. juli eller til nytår for lån med rentefastsættelse 1. oktober. Dog gælder for nogle af disse lån, at har renteloftet først én gang været aktiveret, så følger lånets rente ikke længere med ned ved rentefald. Desuden skal man stadig betale bidrag og eventuelt afdrag på lånet.

Det samlede danske realkreditudlån udgøres af 50 procent fastforrentede lån, 30 procent flekslån og 20 procent variable lån med renteloft.

Drop den dyre forsikring

Ingen kan med sikkerhed sige, hvor renterne vil bevæge sig hen, og iagttagerne er da også uenige om, hvilken vej pilen peger. Nogle økonomer peger på, at renterne vil skyde i vejret, når den økonomiske krise klinger af, og mange lande skal finansiere hjælpepakkerne ved at udstede statsobligationer for gigantiske summer. Når væksten tager fat igen, risikerer inflationen at stige kraftigt, og også af denne grund vil centralbankerne blive nødt til at hæve renterne kraftigt. I så fald udgør de rene flekslån lidt af en risiko for private husholdninger.

Andre analytikere mener, at den korte rente vil forblive lav i årevis, og at man derfor snyder sig selv, hvis man ikke lægger om til flekslån.

Uanset om det går den ene eller den anden vej, kan man med variable lån med renteloft nyde godt af rentefaldet og vide sig beskyttet mod store udsving i fremtiden. Prisen betaler man i form af manglende mulighed for at konvertere lånet og derved skære en bid af restgælden - og her og nu betaler man altså et rentetillæg.

Jyske Bank mener, at den pris er for høj i forhold til den ekstra gevinst, man opnår ved at omlægge til et rent flekslån - for eksempel over tre år - og har derfor rådet sine kunder til at komme ud af variable lån med renteloft.

Kun fremtiden kan vise, hvem der får ret. Men lige nu og her venter store besparelser for de boligejere, der har holdt fast i lånet med renteloft.