Golf med ro på økonomien

Selvom det første slag endnu ikke er slået i Aabenraa Golfklub, kan det på forhånd næsten med sikkerhed

siges, at klubben aldrig får økonomiske problemer - en påstand, som umiddelbart lyder usandsynlig, men som ikke desto

mindre formentlig holde stik på grund af særligt gunstige omstændigheder.Disse består nemlig i, at ejendomskoncernen

Thorkild Kristensen sidste år købte Dansk FolkeFeries 141 ferieboliger i Løjt FerieCenter ud til Aabenraa Fjord

og anlagde en 18 hullers golfbane, som den nystiftede klub overtager til en gunstig pris, når alle 18 huller står spilleklare, formentlig

til efteråret.Thorkild Kristensen Ferieboliger renoverede efter købet samtlige de 141 ferieboliger, solgte dem

i en håndevending, fortrinsvis til golfspillere, og bygger nu yderligere 39 ferieboliger i luksusudgaver, hvoraf de 20 er revet

væk - inden de er færdigbygget.De 180 ferieboliger rummer tilsammen ca. 1100 sengepladser, og dét betyder,

at Aabenraa Golfklub hverken kommer til at mangle medlemmer eller greenfee-gæster, så klubbens formand, Jan Aagaard Andersen,

glæder sig forståeligt nok til, at der kommer sving i golfkøllerne på Løjt Land, som området

rent faktisk hedder. Det var netop Jan Aagaard Andersen, der for et år siden fostrede ideen til den første bane i Aabenraa

kommune.

Gammel plan

- Jeg bor privat i Løjt Kirkeby og vidste derfor, at Dansk FolkeFerie for 10 år siden

fik godkendt en lokalplan for en golfbane ved feriecentret, en plan, der siden blev opgivet af økonomiske årsager, men

som jeg nu fandt tiden inde til at genoplive. Mine forhandlinger med Dansk FolkeFerie førte til, at vi i fællesskab tog

kontakt til Kristensen Gruppen, der heldigvis godt kunne se de muligheder, der lå i at købe, renovere og sælge

husene samt anlægge en golfbane, der kunne bruges som salgsargument, fortæller Jan Aagaard Andersen.Alle 18 huller

blev anlagt sidste år, men kun halvdelen af dem nåede at blive tilsået, mens resten bliver det her i for-året.

Dét betyder, at Aabenraa Golfklubs medlemmer kan spille på de første ni huller senest fra august i år og

- hvis for-årsvejret arter sig - også på de sidste ni huller til efteråret. Det er i øvrigt Michael

Traasdahl Møller, der har tegnet Løjt-banen, som ligger højt i et bølgende terræn - med udsigt over Aabenraa

Fjord og helt til Fyn fra halvdelen af hullerne.Jan Aagaard Andersen: - Vi har allerede 400 mennesker skrevet op som potentielle

medlemmer, og heraf har 200 meldt sig til den første begyndertræning, der starter den 31. marts. Flere kan vi simpelthen

ikke magte på én gang, så næste hold må vente til efter sommerferien, og til dette har vi allerede

fået 75 reservationer. Derved har vi næsten nået det antal medlemmer, 285, vi har sat som mål for vores første

sæson. I øvrigt vil vi ikke have flere end 600 medlemmer, fordi vi på forhånd véd, at vi får

mange greenfee-gæster på grund af vores tilnytning til feriecentret.Som klubbens første professionelle træner

er ansat 26-årige Jacob T. Sørensen, som netop har sin bestået PGA-eksamen på trænerskolen i Ikast med

topkarakter. Han fik 13 til den praktiske eksamen (undervisning) og 11 til den teoretiske, en valgfri opgave, hvor han belyste tilbagesvinget.

De to sidste år af sin læretid har Jacob T. Sørensen i praksis fungeret som selvstændig pro i Alssund Golfklub

i Augustenborg - omend underlagt trænerparret i Sønderjyllands Golfklub,Daphne Hill og David Poke. Han får

nok at se til i de kommende måneder i Aabenraa Golfklub, idet han skal give alle nye medlemmer seks lektioner. I øvrigt

har Jacob T. Sørensen bevist, at han også er en god spiller, idet han i fjor blev dansk slagspilmester for pro-lærlinge.

Også

pay & play
Aabenraa Golfklub starter med at have til huse i et mødelokale i Dansk FolkeFeries centerbygning, men i løbet

af sommeren er det meningen, at et midlertidigt klubhus skal opføres ved 10. hul, bestående af to træpa-villioner,

der kan pilles ned igen, når økonomien tillader et »rigtigt« klubhus. Dét sker formhåbentlig allerede

i 2005/2006, idet golfklubben og Dansk FolkeFerie i fællesskab vil etablere en 9 hullers pay & play-bane i umiddelbart tilknytning

til centerbygningen. Her ventes - med rette - en stor årlig omsætning på baggrund af erfaringerne fra andre pay

& play-baner og ikke mindst på grund af den store, konstante belægning, der vil være i de 180 ferieboliger.

Arbejdet med pay & play-banen indledes, når de sidste ni huller på 18 hullers-banen er tilsået, men sandsynligvis

bliver pay & pay-banen dog først spilleklar til næste forår. Nærmere oplysninger om Aabenraa Golfklub

kan findes på www.aabenraagolf.dk.