»Vi kan kun ønske, at genåbningen bliver anderledes«: K-partileder tror ikke, at forhandlinger vil rykke på noget

I ugevis har partier efterlyst skoleåbning for alle grundskolens ældste elever, men ikke fået de relevante beregninger. Regeringens ekspertgruppe indstiller dog nu en noget mindre skoleåbning, og De Konservatives partiformand tror derfor ikke på, at forhandlinger med regeringen vil rykke på særlig meget.

 
14 eksperter har undersøgt, hvilken virkning en lempelse af restriktionerne vil have på danskernes smitte, samfundsøkonomien, borgernes trivsel, folkesundheden og den enkeltes personlige frihed. Referencegruppen har gennemgået den med partierne. Video: Reuters/Ritzau Scanpix. Redigering: Sarah Sander Fold sammen
Læs mere

Regeringen og partilederne skal over de kommende dage drøfte de næste skridt i genåbningen af landet. Men De Konservatives partiformand, Søren Pape Poulsen, sætter forud for tirsdagens møde et stort spørgsmålstegn ved, om det overhovedet bliver til en reel forhandling med regeringen.

»Jeg tror, vi må regne med en orientering fra regeringens side, som det har været alle de andre gange. For med valget af beregninger er det allerede defineret, hvad man ønsker at genåbne,« siger Søren Pape Poulsen (K).

Partilederen ser det som en »kæmpe udfordring«, hvis genåbningen ikke kan påvirkes i en anden retning end den, regeringens eksperter har lagt op til.

»For den menneskelige regning bliver meget snart voldsom dyr. Vi kan kun ønske, at genåbningen bliver anderledes, men så længe regeringen har sine støttepartier på plads, så kan vi hoppe og danse, alt det vi vil,« siger han.

Gennem de seneste uger har der ellers tegnet sig et flertal uden om regeringen, som ønskede, at de ældste elever fra 5. klasse kunne vende tilbage på skolebænken fra 1. marts. Det skyldes særligt urovækkende beretninger om en markant og voldsom stigning i mistrivslen blandt børn og unge.

Regeringen selv har ligeledes meddelt, at den undersøger en mulig genåbning af grundskolerne – blandt andet med kommunernes hjælp til at organisere to test om ugen. Mandag formiddag holdt regeringen så et møde med landets 98 borgmestre med en klar melding om, at kommunerne skulle gøre sig klar til den markante opskalering af teststrategien som en forudsætning for, at eleverne kunne vende tilbage.

Partileder Søren Pape Poulsen (K) går pessimistisk til forhandlinger med regeringen om genåbningen, for han tror ikke på, at oppositionen kan rykke regeringen i en anden retning, end den ekspertgruppen har anbefalet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Hver fjerde skole åbner formentlig

Men udsigterne til en større snarlig genåbning for de ældste skolebørn svandt på mindre end et døgn gevaldigt ind. Mandag aften blev nye beregninger for genåbningen nemlig offentliggjort. På den baggrund lød indstillingen fra regeringens indsatsgruppe, der består af sundhedsmyndighederne, at det blot er halvdelen af afgangsklasserne, der bør vende tilbage i Region Nordjylland og Vestjylland, mens alle klassetrin kan åbne på Bornholm fra 1. marts.

Altså en mindre regional genåbning af skolerne, mens butikker på nationalt plan anbefales genåbnet. Dette skyldes, at beregningerne viser lavere smitterisiko og dermed færre nyindlæggelser for sidstnævnte område.

Hvis indstillingen føres ud i livet, vil det svare til, at det blot er knap hver fjerde institution på landsplan, der åbner for afgangselever på skoleområdet. Det viser et udtræk fra Institutionsregisteret under Børne- og Undervisningsministeriet. Og det er ikke godt nok, mener De Konservative.

»Lad os nu få eleverne tilbage alle de steder, hvor der er lav smitte. Vi politikere har et ansvar for at træffe politiske beslutninger, og derfor må vi ikke sige, at regneark kommer før virkelighed,« siger Søren Pape Poulsen.

Samme budskab lyder fra Venstres sundhedsordfører.

»Børnene skal tilbage i skole. Det argumenterede vi for i sidste uge, og det mener vi også i dag,« lyder det fra Martin Geertsen (V).

I ugevis har en samlet blå blok – siden flankeret af SF – været fortalere for, at alle skolebørn fra 5. klasse kunne vende tilbage til skolebænken i de kommuner, hvor smittetallene tillod det. I øjeblikket er 19 kommuner under bekymringsgrænsen, men mange af disse er ikke placeret i de to regioner, hvor en skoleåbning anbefales.

En politisk beslutning

Til syvende og sidst er det en politisk afvejning, hvad der skal åbne. Det sætter indsatsgruppen i sin indstilling ligeledes ord på. Det fremhæves i rapporten, at det enten må være en åbning af butikker eller afgangsklasser:

»Det er således særligt, hvis trivselselementer vægtes meget højere end alle de øvrige parametre, herunder samfundsøkonomi, at en national åbning af afgangsklasser bør prioriteres højere end lempelser vedrørende udvalgsvarebutikker«, står det.

Både Venstre og De Konservative mener, at det ikke bør være et spørgsmål om et enten eller.

»Det er klart, at vi skal have et mere holistisk syn på coronahåndteringen, for trivsel er vigtigt, men vi kan ikke kun kigge på det. Det er alt eller intet-beregninger. Hvis man så på det kommunalt, er jeg ikke sikker på, at det ville være den samme virkelighed,« siger Søren Pape Poulsen.

En samlet blå blok har tidligere beskrevet, hvordan den på det kraftigste har efterlyst beregninger for alle skoleelever fra 5. klasse. Den beregning er fortsat ikke blevet bestilt.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har argumenteret for, at det skyldes, at man følger de eksterne eksperters anbefalinger til rækkefølgen, hvor det alene var afgangseleverne på skoleområdet, der var med i første omgang.

»Vi må se, hvor drøftelserne ender, og så må vi fortsætte med at lægge pres på at få flere beregninger. Vi må presse på for alternativer og en langsigtet genåbningsplan, så befolkningen ved, hvad de skal forholde sig til,« siger Søren Pape Poulsen.

Også Enhedslisten vil gå til forhandlingerne med et ønske om flere beregninger:

»Børn og unge står først i vores bog, og derfor kommer vi til at gå til de her forhandlinger med en forventning og et krav om, at der bliver regnet på de andre børnegrupper,« siger Mai Villadsen, partileder i Enhedslisten.

Hos Venstre går man ud fra, at regeringen indkalder til forhandlinger, »fordi der rent faktisk er noget at forhandle om«.

»Jeg kan se, at alle blå partier ønsker at gå skridtet videre i genåbningen. Vi har et bredere perspektiv på det her end bare smitte. Vi må både tage højde for mistrivsel blandt børnene og en konkurstrussel hos de erhvervsdrivende,« siger Martin Geertsen (V).